Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:22


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит фератум

Како да добиете Кредит фератум?

Како да добиете Кредит фератум?

Кредит фератум е една од најпопуларните финансиски услуги во Бугарија. Оваа услуга е достапна за сите кои имаат потреба од брз кредит без многу услови и процедури. За да получите кредит от Фератум, трябва първо да посетите уеб страницата на компанията и да се регистрирате. Регистрацијата е бесплатна и лесна, а потребни се само неколку лични податоци.

Откако ќе се регистрирате, треба да го пополните онлајн формуларот за заем.

Во формуларот треба да го наведете износот на заемот и периодот на враќање. Предлагаме заеми в размер от 100 до 3000 лева с период на връщане от 5 до 30 дни. По пополнувањето на формуларот, треба да го прифатите договорот и да го потврдите заемот.

След като потвърдите заема, сумата ще бъде изпратена от Кредит фератум на вашата банкова сметка в рамките на няколко часа. Од таму, можете да го користите заемот за сите свои потреби. Бързият и лесен начин да получите пари, когато ви трябват, е чрез Фератум кредит.

Кои се условите за Кредит фератум?

Кои се условите за Кредит фератум?

Кредит фератум е достапен за сите кои имаат потреба од брз кредит без многу услови и процедури. Но, за да го добиете овој кредит, постојат некои услови кои треба да ги исполните. Првиот услов е да бидете стари најмалку 18 години.

Ова е законски услов и сите кои сакаат да добијат кредит мора да го исполнат.

Вториот услов е да имате редовен извор на приход. Ова може да биде плата, пензија или било кој друг извор на приход. Ова е потребно за да се обезбеди дека ќе можете да го вратите заемот во договорениот период.

Третиот услов е да имате банкова сметка во Бугарија. Ова е потребно за да може да се изврши трансферот на парите.

Четвртиот услов е да го исполнувате договорот за заемот. Ова значи дека треба да го вратите заемот во договорениот период и да го платите договорената камата.

Ако не го исполните договорот, може да имате проблеми со вашата кредитна историја и да добиете негативен ефект на вашата кредитна оценка.

Финансиска услуга е достапна за сите кои ги исполнуваат овие услови. Ова е еден од најлесните начини да се добие кредит во Бугарија. Можете да добиете кредитот што ви треба на најбрз и најлесен начин со услугите кои ги нуди една од најпопуларните финансиски компании во Бугарија.

Како да го вратите Кредит фератум?

Како да го вратите Кредит фератум?

Кога ќе го добиете Кредит фератум, треба да го вратите во договорениот период. Ова е важно за да избегнете казните и да го одржите вашиот кредитен статус.

За да го вратите заемот, треба да го следите следниот процес.

Прво, треба да го проверите датумот на враќање на заемот. Ова е датумот кога треба да го вратите заемот и да го платите договорената камата. Ако не го вратите заемот во договорениот период, ќе платите казната и ќе имате негативен ефект на вашата кредитна историја.

Второ, треба да го платите заемот и каматата во договорениот период.

Ова може да го направите преку банковна трансакција или на бројот на сметка на финансиска компанија. Трето, ако имате проблеми со враќањето на заемот, треба да контактирате финансиската компанија и да го објасните вашиот случај.

Компанијата може да ви помогне да го решите проблемот и да го продолжите периодот на враќање на заемот.

Четврто, ако го вратите заемот во договорениот период, тоа може да има позитивен ефект на вашата кредитна историја. Ова може да ви помогне да добиете повисок кредитен лимит во иднина и да го подобрите вашиот кредитен статус.

В заключение, добивањето на кредит во Бугарија е многу лесно со помош на оваа финансиска услуга. Но, за да го одржите вашиот кредитен статус, треба да го вратите заемот во договорениот период и да го платите договорената камата. Ако имате проблеми со враќањето на заемот, треба да контактирате финансиската компанија каде што сте го земале заемот и да го објасните вашиот случај.

         
Оценка: 4.9 / 5 (473 oценка)

Home » Кредит фератум