Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Лихвари

История и произход на лихварството

Лихварството е практика, която се проследява от древни времена и има свои корени в различни култури и цивилизации. Тази практика се основава на предоставянето на заеми с високи лихви, което води до задлъжнялост на заемополучателите и допринася за неравенството в обществото.

Ранните форми на лихварство в историята са свързани с търговията и развитието на паричната икономика. В древни общества като Месопотамия и Древен Египет, лихварството е било обвързано със селското стопанство и земеделските дейности.

Лихварите предоставяли заеми на земеделските производители, като в замяна получавали част от техния добив. Това е било начин да се гарантира възвръщаемостта на заема и да се осигури печалба за лихварите.

Развитието на лихварството в средновековна Европа е било свързано със създаването на феодалната система. В този период, земевладетелите и феодалните господари са били основните лихвари.

Те предоставяли заеми на крестьорите, които са били задлъжняли при тях. Лихварството в този период е било изключително разпространено и силно регулирано от църквата. Църковните институции са се опитвали да ограничат практиката на лихварството, но са успявали само частично.

Лихварите са използвали различни техники за укриване на лихвите си и за избягване на църковните ограничения.

В заключение, лихварството е практика, която се развива от древни времена и има значително влияние върху икономиката и обществото. Ранните форми на лихварство са свързани със селското стопанство и търговията, докато в средновековна Европа лихварите са били основно земевладетели и феодални господари. Тази практика е била силно регулирана от църквата, но неуспешно. Лихварството продължава да бъде актуално и в съвременните общества, като предизвиква сериозни социални и икономически проблеми.

Ранни форми на лихварство в историята

Ранните форми на лихварство в историята са свързани с търговията и развитието на паричната икономика. От самото начало на човешката история, са съществували индивиди, които са предлагали заеми с лихви на други хора. Тази практика е присъща на различни култури и цивилизации и е водила до задлъжняване на множество хора и социална несправедливост.

Лихварството е свързано с идеята за използване на чужди финансови ресурси за лична печалба и е водило до неравенство в обществото.

През античността, лихварството е било широко разпространено в древните градове-държави като Рим и Атина. Лихварите са предлагали високи лихви на заемополучателите, като използвали различни методи за защита на своите интереси. Те са изисквали залог или гаранции, за да се осигурят, че заемът ще бъде върнат.

Лихварите са били обект на осъждане и критика от страна на някои философи и правници, които са смятали, че тази практика е несправедлива и експлоатираща.

В средновековна Европа, лихварството е било силно регулирано от църквата. Църковните закони забранявали предоставянето на заеми с лихви и налагали строги наказания за лихварите. Въпреки това, лихварството продължило да съществува в тази епоха, особено в градовете и при търговците.

Лихварите са били изключително изобретателни в откриването на начини за обиколка на църковните ограничения и за криене на своите дейности.

В заключение, ранните форми на лихварство в историята са били свързани с развитието на търговията и паричната икономика. Заемодателите предлагат кредити с високи лихви, което довежда до задлъжняване на хората и социална несправедливост. В античността и средновековна Европа, лихварството е било обвързано с различни правни и религиозни ограничения, но все пак е продължило да съществува и да влияе на обществото.

Развитие на лихварството в средновековна Европа

Развитието на лихварството в средновековна Европа е било значително и е имало голямо влияние върху икономиката и обществото. Лихварите в това време са играли важна роля в предоставянето на финансови услуги и заеми на хората, което е било от съществено значение за развитието на търговията и земеделието.

Една от формите на лихварство в средновековна Европа е била предоставянето на заеми на феодалните господари и земевладетелите. Лихварите са поемали риска да предоставят заеми на тези висши класи, като в замяна получавали високи лихви.

Това е било необходимо за феодалните господари, за да могат да финансират своите войни или да разширят своите владения. Кредитодавачите са използвали тази позиция на сила, за да се обогатят и да укрепят своето място в обществото.

Лихварството в средновековна Европа е било силно регулирано от църквата. Църквата е осъждала практиката на лихварството, тъй като смятала, че тя води до експлоатация на хората и създава социална несправедливост. Църковните закони забранявали предоставянето на заеми с лихви и налагали строги наказания за лихварите.

Това обаче не е спряло лихварите да продължат с дейността си, като са използвали различни техники за обиколка на църковните ограничения.

В средновековна Европа, лихварите са играли важна роля в икономиката, особено в градовете. Те са предоставяли заеми на търговците и ремеслените, които са били необходими за развитието на търговията и производството. Лихварите са се възползвали от високите лихви, за да се обогатят и да заздравят своето положение в обществото.

Те са били обект на осъждане и критика от страна на някои философи и правници, които са смятали, че тази практика е несправедлива и експлоатираща.

В заключение, лихварството в средновековна Европа е било широко разпространено и имало голямо влияние върху икономиката и обществото. Лихварите са предоставяли кредити на феодалните господари и земевладетелите, както и на търговците и ремеслените. Въпреки регулациите на църквата, лихварите са продължили да съществуват и да влияят на обществото. Тяхната практика е била обект на осъждане и критика, но все пак е имала значително значение за икономическото развитие.

         
Оценка: 4.7 / 5 (378 oценка)

Home » Лихвари