Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:10


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Лихви по кредити

Лихви по кредити

Лихви по кредити – защо са сред най-важните показатели при вземане на кредити?

Начисляваните лихви по кредити са много важен показател, когато става въпрос за оценяване на дадени оферти от кредитната сфера. По своята същност лихвите са допълнителна сума, начислявана в рамките на периода, в който кредитът се използва от потребителя. Тази сума е процент от цялостния размер на кредита и се добавя към него, за да се определи крайното количество средства, които потребителят трябва да върне. Колкото по-голяма е лихвата по даден кредит, толкова повече пари ще трябва да върнете на банката или кредитната институция. В този смисъл за да си гарантирате максимална изгода в чисто финансов аспект, трябва да търсите възможно най-малки лихви по кредити. Не се колебайте да искате въпросната информация за офертите на редица банки и кредитни институции. От голямо значение за вас като потребители е да сте достатъчно добре информирани, що се отнася до начисляваните лихви и такси по кредитите. Само така ще можете да вземете правилно решение, базирано на нуждите и интересите ви.

Видове лихви по кредити и неща, за които да внимавате

Когато става въпрос за лихви по кредити, можем да разграничим два основни вида. При първият лихвеният процент е постоянен или фиксиран. Казано с други думи, въпросният лихвен процент не се изменя по никакъв начин във времето. За целия период от ползването на кредита той си остава един и същ. Това е доста по-сигурният вариант за потребителите, които вземат кредити. При него от самото начало може да се изчисли точно колко ще струва погасяването на съответния кредит във финансово измерение. Вторият вид лихви по кредити е свързан с променливия или плаващия лихвен процент. Въпросният лихвен процент може да се променя в рамките на срока за погасяване на кредита, в зависимост от определените в договора условия. Когато ви се предлага оферта за кредит с променлив лихвен процент, винаги преглеждайте много внимателно условията по договора. Трябва да бъдете сигурни, че въпросните условия отговарят на вашите потребителски интереси и не позволяват наличие на никакви злоупотреби от страна на кредитора.

Лихви по кредити – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви изключително изгодни оферти за лихви по кредити, които ще отговорят в пълна степен на нуждите и изискванията ви. При нас съответните лихви по кредити са съобразени с тенденциите на българския пазар, както и с финансовите възможности на средностатистическия потребител. В допълнение, процедурите за кандидатстване и одобрение са максимално опростени, така че да получите желаната сума в най-кратки срокове. Кандидатурата се подава изцяло онлайн, като отговор идва в рамките на минути, а при одобрение преводът на парите по сметката може да стане още на същия ден. Две са главните оферти, от които биха могли да се възползват нашите клиенти. Първата е за бърз кредит до заплата, при който отпусканите суми са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. При нужда от повече средства, ви съветваме да изберете предложението ни за бърз кредит на месечни вноски. Сумите варират от 400 до 5000 лева, а периода за погасяване – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.5 / 5 (437 oценка)

Home » Лихви по кредити