Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:56


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Микрокредити

Микрокредити

Микрокредити исторически факт

Микрокредити е понятие, което води своето начало от бедната Индия, където по начало малки общности, обединени в „селска банка“ започват да отпускат малки суми на самонаети лица, с цел развитие на бизнеса. Тези малки общности са съставени от лица, които взаимно се подкрепят и гарантират един на друг способността на ближния да изплати малкия заем. Ако някой от тях не успее, тогава всички обединяват силите си, за да бъде архивиран заема.

Микрокредити – предназначение и целева група

В наше време понятието малко е изменили смисъла си, но основата на значението му се е запазила. Вече не селски банки и малки обществени формации отпускат заемите, а кредиторски фирми. Освен това финансовите продукти вече имат много по-голямо разнообразие. Клиентите на микрокредити могат да избират от широка гама предложения, включително и такива подходящи за конкретен бизнес. Това, което остава от първоначалната дефиниция, е че са  специално предназначени за малки фирми и самонаети лица, който развиват бизнес дейност. Основната цел на отпусканите малки суми, с които да се подпомага дейността им и да се подобри благосъстоянието им. В историята са регистрирани не един или два случая на глобален растеж на предприятия, които стартират от нулата.

Микрокредити – до колко са достъпни за нас на Българският пазар?

При определени условия, микрокредити се отпускат на всеки, който има нужда от прилична сума, с която да задвижи колелото на малкият си бизнес. Този вид финансиране има е предназначен за всички онези, които имат нужда от малко и с които съответно големите кредитори обикновено не се занимават. Големите кредитни институции има много изисквания, на които не си заслужава да отговаряте, за да кандидатствате за микрокредити. Ако ви е необходима малка сума ще трябва да отговорен на елементарни условия като чисто кредитно минало, подплатено самочувствие за изплащане на заявената сума и разбира се доказателство за притежанието на микробизнес.

Ако разглеждаме семейството като най-малката, но най-разпространена фирмена структура сами ще разберете защо всеки може да се класира за микрокредити. Именно това променя значението на първоначалната дефиниция, че микрокредитирането е само за фирми с доказан статут на такива. Всъщност днес Микрокредити се отпускат на всеки, който има нужда и е дал заявка за такъв!

         
Оценка: 4.5 / 5 (176 oценка)

Home » Микрокредити