Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 04.10.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Мобилно банкиране уникредит

Удобството на Мобилното банкиране уникредит

Мобилното банкиране уникредит е изключително удобно за всички клиенти на тази банка. Това е поради факта, че с помощта на мобилното банкиране, клиентите могат да извършват различни банкови операции, без да са необходими да посещават банката лично.

Това е особено удобно за хората, които имат зает график на работа и нямат време да посетят банката по време на работното си време.

Мобилното банкиране уникредит предоставя на клиентите възможността да проверят баланса на своите сметки, да правят преводи, да плащат сметки и да получават информация за най-новите промоции на банката. Всичко това може да бъде направено лесно и бързо, като клиентите трябва да изтеглят приложението на банката на своя мобилен телефон и да се регистрират в системата.

Освен това, мобилното банкиране уникредит е удобно и за хората, които пътуват често. Те могат да правят банкови операции от всяко място в света, където има интернет връзка.

Това е особено полезно за хората, които често пътуват в чужбина и имат нужда от достъп до своите банкови сметки във всяко време.

В заключение, мобилното банкиране уникредит е много удобно за всички клиенти на тази банка. То осигурява бърз и лесен достъп до банковите услуги, като същевременно гарантира сигурността на транзакциите. Клиентите могат да правят банкови операции от всяко място и по всяко време, което ги прави много удобни за хората, които водят зает живот и нямат време да посещават банката лично.

Сигурността на Мобилното банкиране уникредит

Сигурността на Мобилното банкиране уникредит е от изключителна важност за банката и за клиентите й. Банката използва най-съвременните технологии за защита на данните на клиентите си и за предотвратяване на измамите и кражбите.

Приложението на Мобилното банкиране уникредит е защитено с парола, която е известна само на клиента. Освен това, приложението използва двуфакторна аутентикация, която предпазва от злоупотреби. Когато клиентът влиза в приложението, той получава SMS с код, който трябва да въведе, за да може да използва услугите на банката.

Това предпазва от злоупотреби от трети лица, които могат да опитат да се влезат в приложението без разрешение.

Освен това, Мобилното банкиране уникредит използва криптиране на данните, което гарантира, че информацията на клиентите е защитена и не може да бъде достъпна от непозволени лица.

Банката има специален отдел, който се грижи за сигурността на данните на клиентите и за предотвратяване на измамите.

Клиентите на Мобилното банкиране уникредит могат да бъдат сигурни, че техните данни са защитени и че те могат да използват банковите услуги без опасност от измами и кражби. Банката има много голям опит в областта на сигурността на данните и използва най-съвременните технологии за защита на информацията на клиентите си. Клиентите на Мобилното банкиране уникредит могат да бъдат уверени, че техните данни са защитени и че те могат да използват банковите услуги на всяко време и от всяко място, без да се притесняват за сигурността на своите данни.

Функционалностите на Мобилното банкиране уникредит

Мобилното банкиране уникредит предлага много функционалности, които правят банковите операции много по-лесни и удобни за клиентите на банката. Благодарение на тези функционалности, клиентите могат да извършват различни банкови операции, без да са необходими да посещават банката лично.

Една от основните функционалности на Мобилното банкиране уникредит е възможността за проверка на баланса на сметките.

Клиентите могат да видят колко пари имат на различните си сметки, без да са необходими да посещават банката лично. Това е много удобно, особено за хората, които често пътуват или имат зает график на работа.

Освен това, Мобилното банкиране уникредит предлага възможността за правене на преводи между различни сметки.

Това е много удобно, особено за хората, които трябва да превеждат пари на редовна основа. Клиентите могат да правят преводи към различни банки и сметки, като всичко това може да бъде направено лесно и бързо, без да е необходимо да посещават банката лично.

Освен това, Мобилното банкиране уникредит предлага възможността за плащане на сметки.

Клиентите могат да платят различни сметки, като телефонни сметки, сметки за интернет и други, без да е необходимо да посещават банката лично. Това е много удобно, особено за хората, които имат много различни сметки за плащане и нямат време да ги плащат лично.

В заключение, Мобилното банкиране уникредит предлага много функционалности, които правят банковите операции много по-лесни и удобни за клиентите на банката. Клиентите могат да проверяват баланса на своите сметки, да правят преводи и да плащат различни сметки, като всичко това може да бъде направено лесно и бързо, без да е необходимо да посещават банката лично.

         
Оценка: 4.9 / 5 (541 oценка)

Home » Мобилно банкиране уникредит