Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:54


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Мораториум върху кредитите

Мораториум върху кредитите

Мораториум върху кредитите – каква е тази мярка и защо беше приложена?

Мораториум върху кредитите е тема, която е напълно актуална за нашата страна през последната година и половина. По своята същност тази мярка представлява позволяване на потребителите и бизнесите да не обслужват своите кредити за определен период от време. Илои казано с други думи, в рамките на въпросния период от време не е нужно потребителите да заплащат вноски, лихви и такси по взетите от тях кредити. Мярката се прилага най-вече в кризисни ситуации, когато всички обекти на пазара изпитват финансови затруднения и се нуждаят от време, за да се справят с тези затруднения.

Настоящият мораториум върху кредитите беше въведен, за да се минимизират последствията върху потребителите и бизнеса, възникнали вследствие на пандемията от Covid-19 и взетите мерки от държавата за нейното овладяване. Ограниченията върху бизнес дейността доведоха до спиране на работата на редица фирми и излизане в неплатен отпуск на много служители. Останали без средства, тези хора нямаше как да продължат с нормалното погасяване на своите кредитни задължения.

Мораториум върху кредитите – постигна ли своите цели?

Може да се каже, че по-голямата част от целите, с които се въведе мярката за мораториум върху кредитите, бяха изпълнени. Що се отнася до потребителите, останали без доходи заради пандемията, мораториумът им позволи да спрат временно обслужването на своите кредити и да използват наличните си спестявания за покриване на разходи, които са от жизненоважно значение за тях. Става въпрос за разходи за храна, за битови сметки, за лекарства и т. н. От друга страна, мораториумът даде и глътка свеж въздух на бизнесите, давайки им време да съставят адекватни планове за оцеляване и продължаване на пазарната си дейност.

Разбира се, трябва да се отчетат и рисковете, които доведе със себе си приетият мораториум върху кредитите. Тези рискове са свързани най-вече с края на срока на съответния мораториум или моментът, в който потребители и бизнеси трябва да започнат отново да обслужват своите задължения. Дали поради прекомерно успокояване или поради невъзможност за намиране на адекватно решение, голяма част от потребителите и бизнесите се оказаха неподготвени за завръщане към нормалния финансов ритъм.

Мораториум върху кредитите – опцията за рефинансиране

Ако дори след изтичането на приетия мораториум върху кредитите имате проблеми с погасяването на свой кредит, можете да се възползвате от опцията за рефинансиране. Тя ви дава възможност да спечелите още малко време и да стабилизирате личните си финанси. Предлагаме ви изгодни оферти за рефинансирате, които напълно ще отговорят на нуждите и изискванията ви. Оферти, при които процедурите за кандидатстване и одобрение са максимално опростени, а желаните финансови средства могат да бъдат преведени още на същия ден.

Две са нашите оферти, които ще ви бъдат особено полезни в ситуацията, в която сте изпаднали след изтичането на приетия мораториум върху кредитите. Първата я наричаме условно бърз кредит до заплата. При нея отпусканите суми са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. В случай, че ви е необходима по-голяма сума, се насочете към предложението ни за бърз кредит на месечни вноски. Тук вече отпусканите суми са в диапазона от 400 до 5000 лева, докато сроковете за погасяване са от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.8 / 5 (530 oценка)

Home » Мораториум върху кредитите