Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Мораториум кредити

Мораториум кредити

Мораториум кредити – същност

Темата „Мораториум кредити“ стана доста важна в България (а и не само) през последната година. Този мораториум беше въведен в страната малко след началото на пандемията с Covid-19. Каква беше неговата цел? Най-вече да помогне на потребителите и бизнесите, които заради пандемията загубиха своите приходи или пък въпросните приходи намаляха значително. Ясно е, че когато даден човек или фирма не получава приходи, съответно губи възможността си да изплаща коректно и навременно своите задължения. Така че въведеният мораториум беше напълно логична мярка, съответстваща на тези в редица други страни по света.

Много важен въпрос, свързан с темата „Мораториум кредити“, е това кой получи възможност да се възползва от него. Всъщност на максимално широк кръг от потребители и бизнеси им беше предоставена възможност да се възползват от тази своеобразна кредитна ваканция. Единственото условие, на което трябваше да отговорят те, е това досега редовно да са обслужвали своите заеми. Ако това беше факт, те можеха да поискат отпадане на задълженията си за обслужване на настоящите кредити за период от шест месеца.

Мораториум кредити – ползи и преимущества

Когато става въпрос за ползите и преимуществата от въведения мораториум кредити, трябва да ги разделим на такива за потребителите и за бизнеса. Ще започнем с ползите, които мораториумът донесе на обикновения потребител. За хората, които загубиха работата си по време на пандемията, стана доста трудно да се справят във финансов план. В крайна сметка дори и човек да разполага с натрупани спестявания, те рано или късно се изчерпват, нали? Освен че даде възможност на потребителите да отложат във времето непосилните за тях вноски по кредити, мораториумът им позволи да съхранят спестяванията си и да ги използват за покриване на своите спешни нужди – за храна, за битови сметки и т. н.

Що се отнася до бизнеса, въпросният мораториум кредити беше крайно необходим на фирмите, за да не изпаднат в състояние на неплатежоспособност. Ако работата на дадена фирма е спряна или силно ограничена заради пандемията, тя няма как да се справи успешно с покриването на всички свои кредити. Освен това за нея са налице редица други постоянни разходи – за заплати на служителите, за материали и суровини, за транспорт и т. н.

Мораториум кредити – рискове и решения за тях

Въведеният мораториум кредити донесе и някои рискове. Рискове, свързани преди всичко с прекаленото успокояване на потребителите и липсата на реален поглед върху собствените си финанси. Последствията от това се виждат най-вече след изтичането на мораториума и подновяването на необходимостта от обслужване на взетите кредити. За съжаление немалко потребители се оказват неподготвени за този момент и не са способни да се справят успешно с предизвикателството, което води до сериозни негативи за техните лични финанси и кредитен рейтинг.

Ако след изтичането на въведения мораториум кредити и вие изпитвате проблеми с покриването на своите задължения, можете да се възползвате от нашите изгодни оферти за кредити. Кредити, за които е възможно да бъдете одобрени в рамките на минути и да ги получите още на същия ден. Можете да кандидатствате за бърз кредит до заплата, при който сумите са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. Предлагаме ви също така опция за бърз кредит на месечни вноски с допустими суми между 400 и 5000 лева и срокове за погасяване между 2 и 12 месеца.

         
Оценка: 4.6 / 5 (236 oценка)

Home » Мораториум кредити