Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Нет кредит

Нет кредит

Нет Кредит – за кого е предназначен?

Нет Кредит е предназначен за всички потребители, които имат наистина спешни нужда от финансови средства. Потребители, които веднага трябва да покриват текущи разходи или стари задължения и нямат възможност да чакат тромавите банкови процедури, които в някои случаи могат да се проточат седмици наред. Съвременният свят е доста интензивен и процесите в него (особено финансовите) се развиват изключително бързо. В този смисъл е от голямо значение кредитните услуги действително да отговарят на нуждите на потребителите, както и на събитията, възникващи в техния професионален и личен живот.

Можете да използвате Нет Кредит, за да се справите със своите текущи разходи (за храна, битови сметки и т. н. ), ако вашият работодател е забавил заплатата ви например. Това е отличен вариант, тъй като няма да изпитвате никакви затруднения в рамките на въпросния период, а веднага след получаването на заплатата ще сте способни да погасите взетия кредит. Услугата е подходяща и за хора, желаещи да рефинансират старите си задължения, чийто срок за погасяване изтича съвсем скоро.

Как да вземете Нет Кредит?

Преди самото кандидатстване за Нет Кредит, използвайте детайлен кредитен калкулатор, за да получите ориентировъчни стойности за това колко би ви струвал въпросният кредит. Последното е от голямо значение във връзка с определянето на най-подходящата сума на кредита, както и срок за неговото погасяване. В крайна сметка когато вземате даден кредит, трябва да сте сигурни, че той отговаря на вашите нужди и че няма да имате никакви проблеми с неговото изплащане, нали? Детайният кредитен калкулатор ще ви помогне да се уверите в това.

Самата процедура за кандидатстване за Нет Кредит е максимално опростена и удобна за клиента. Онлайн формата за кандидатстване се попълва изключително бързо и лесно. След като я изпратите до кредитора, можете да очаквате одобрение на вашата заявка във възможно най-кратки срокове. Ако всичко е наред с вашата кандидатура и сте одобрени за желания кредит, ще получите съответната сума още на същия ден. Това ще ви позволи да използвате кредита по предназначение и да се справите напълно с финансовите предизвикателства, стоящи пред вас.

Полезни съвети относно изплащането на Нет Кредит

След като вземете желания Нет Кредит и сте наясно с периода от време, определен за неговото изплащане, трябва да спазвате необходимото ниво на финансова дисциплина и отговорност в рамките на съответния период. Не забравяйте, че всяко закъснение или некоректност от ваша страна по отношение изплащането на кредита, ще бъде вписано в Централния кредитен регистър и това ще доведе до влошаване на кредитната ви история. Последното означава, че шансовете ви за кандидатстване за бъдещи кредити и за получаване на добри условия по тях ще бъдат силно ограничени.

Така че е от голямо значение за вас да планирате прецизно нещата относно погасяването на взетия Нет Кредит. Съобразете всички свои покупки и плащания с договорения между вас и кредитора погасителен план. Не правете никакви излишни разходи, които биха могли да доведат до финансови затруднения и до невъзможност за навременно и коректно погасяване на кредита. Отговорното ви потребителско поведение ще изиграе ключова роля за успешното погасяване на кредита и за доказването ви като надежден платец, на който може да се разчита.

         
Оценка: 4.8 / 5 (276 oценка)

Home » Нет кредит