Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:10


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Нови фирми за бързи кредити

Нови фирми за бързи кредити

Последните години много нови фирми за бързи кредити се появиха на българският пазар. Това разбира се е хубав фактор. По този начин се увеличават възможността за получаване на малък заем. Те са известни с това, че имат по-гъвкави условия. Новонастъващите на пазара за кредити разчитат на различни подходи, за да си гарантират бързо развитие. Това от друга страна е плюс за техните клиенти.

Нови фирми за бързи кредити – на кого можем да се доверим?

Да създадеш фирма за кредитни услуги съвсем не е лесно. Условията, при които нови фирми за бързи кредити се регистрират към БНБ стават все по-тежки. До скоро главното изискване да притежават 250 000 лв. Капитал. Днес обемът на капитала трябва да е 1 000 000 лв. За да сте спокойни винаги когато теглите кредит от нова фирма, просто проверявайте дали е част от регистъра на БНБ. Някой, който се е постарал да отговори на всички критерии за нови фирми за бързи кредити няма да ви измами.

Как нови фирми за бързи кредити печелят потребителите си?

Като всяка нова фирма на пазара кредитните институции също трябва да имат гъвкава политика. Това е важно перо от поведението им. Ако искат да заинтересуват потребителя, те трябва да му предложат нещо, което иска. Някои залагат на финансов бонус. На лотариен принцип теглят името на техен коректен клиент, който да зарадват с прилична сума пари, която не трябва да връща. Други предлагат награда. Необходим уред за домакинството или апетитен луксозен телефон, лаптоп, таблет. Трети пък залагат на сравнително по-ниска лихва.

Независимо кое от изброените предлагат, то винаги ще е във ваш плюс и по тази причина може да предпочете услугите на нови фирми за бързи кредити, вместо тези на компанията, която регулярно ви отпускат малки заеми.

Нови фирми за бързи кредити предлагат нововъведения

Любопитно, е че повечето нови фирми за бързи кредити, са нови само за българския пазар. Много от тях имат десетки години натрупан опит в международен мащаб. Това им дава възможност да реализират иновативни финансови стратегии, който жънат успех по света. В същото време носят спокойствие на потребителите.

Не се притеснявайте да се обърнете с молба за заем от нови фирми за бързи кредити. Ако сте потвърдили акредитацията й, може да разчитате на бързи, модерни и сигурни методи за кредитиране на нуждите си. 

         
Оценка: 4.7 / 5 (531 oценка)

Home » Нови фирми за бързи кредити