Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 03.04.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Обединяване на бързи кредити

Ето една позната история за много български граждани: всички сме чували за хора, които не успяват правилно да приключат задължението си към банкова или небанкови финансова институция. Било поради недостиг на средства или от глупави младежки подбуди те стигат до черните списъци на заемодателите си или случаите им биват прехвърлени на колекторска фирма, или купени от частен съдия изпълнител. И така не един, а няколко бързи заема от различни заемодатели. Това както сами се досещате е само началото на много главоболия. Предстоят телефонни обаждания, посещения на различни служители в дома или на работа, за да се опитат да си съберат дълга.

В днешно време за да не се стига до такива грозни гледки всички фирми за заеми и дори банки предлагат обединяване на бързи кредити.

Обединяване на бързи кредити – Лъч надежда за изчистване на името!

С течение на времето хората съзряват и осъзнават, че са допуснали глупава грешка, която тепърва би им коствало много. Това вдъхновява идеята да се пусне на пазара нов финансов инструмент, от който и клиента и кредитора да са доволни. Те предлагат обединяване на всички задължения в едно или иначе казано рефинансиране. При консолидацията на всички задължения отпада следенето на различните падежни дати и притесненията от страна на няколко кредитора. Ще имате само един такъв, с които да поддържате контакт за изчистване за задължението. Обединяване на бързи кредити ви дава възможност за разсрочване на плащането и намаляване на погасителната вноска. И още един немаловажен факт чрез рефинансирането поставяте началото на една по-добра кредитна история, а това ще отвори вратите ви за в бъдеще, ако имате нужда от кредитиране.

Какви са опциите след обединяване на бързи кредити?

Рефинансирането е подходящ финансов инструмент за всички онези, чиито достъп до кредитиране е бил прекъснат заради непогасени дългове. За да можете тези хора отново да стъпят на краката си и да заявят нов заем, с които да си помогнат е препоръчително обединяване на бързи кредити. При рефинансирането ще имате възможност да изтеглите нова сума, която реално ще покрие досегашният ви дълг и ще ви останат достатъчно, за да поемете други належащи разходи. Новоизтегленият заем също е задължително да се изплати, но сега ще имате възможност да го направите на по-малки вноски, за по дълго време, и най-важното без натрупване на излишни лихви на просрочени заеми.

         
Оценка: 4.5 / 5 (631 oценка)

Home » Обединяване на бързи кредити