Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 15:43


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Обединяване на кредити без поръчител

Обединяване на кредити без поръчител

Обединяване на кредити без поръчител – защо е необходима тази услуга?

Кредитите без поръчител се отличават с това, че при кандидатстване за кредит не се изисква от потребителя да намери друго лице, което да гарантира с имуществото си, че въпросният кредит ще бъде коректно и навременно изплатен. В много случаи те се отпускат на хора, които нямат особено добра кредитна история и не биха могли да отговорят на критериите за стандартните банкови кредити. Вземайки предвид споменатото дотук, е логично да се заключи, че процентът на лоши или невърнати кредити без поръчител е по-висок в сравнение с този при другите типове кредити. Ето защо наличието на услугата за обединяване на кредити без поръчител е от голямо значение.

Обединяване на кредити без поръчител означава да изтеглите нов кредит, с който да изплатите свои стари задължения. Или казано с други думи, вие на практика рефинансирате старите си кредити и ви остава за плащане само и единствено новият такъв. Все повече компании за бързи кредити предлагат подобна опция, което означава, че няма да ви е особено трудно да откриете подходящата оферта за своите нужди.

Обединяване на кредити без поръчител – за какви цели може да ви послужи?

Опцията за обединяване на кредити без поръчител би могла да ви послужи за реализиране на множество цели във финансов аспект. Първата и най-често срещана сред въпросните цели е избягване просрочването на стари задължения, чийто срок за погасяване вече изтича. Подобно просрочване ще ви донесе множество проблеми и главоболия с вашите кредитори, както и трайно отражение върху кредитния ви рейтинг в дългосрочен план. Ако в настоящия момент не разполагате с достатъчно средства за погасяване на конкретните задължения, може би най-подходящия вариант за вас ще бъде да ги рефинансирате посредством нов кредит.

Разбира се, услугата, свързана с обединяване на кредити без поръчител, далеч не се свързва само и единствено с финсансови трудности и невъзможност за погасяване на старите задължения със собствени средства. Можете също така да се възползвате от тази услуга, за да намалите разходите, които ви се налага да отделяте за лихви и такси по своите кредити. В повечето случаи ще бъде по-изгодно за вас да плащате лихви и такси по един по-голям кредит, отколкото по няколко малки такива.

Обединяване на кредити без поръчител – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви оферти за обединяване на кредити без поръчител, които напълно ще отговорят на вашите нужди и ще ви помогнат да преодолеете финансовите предизвикателства, пред които сте изправени към настоящия момент. Най-голямото преимущество на тези оферти са опростените процедури за кандидатстване и одобрение, които гарантират спестяване на значително време. Можете да кандидатствате за кредит при нас само с попълването на един стандартен формуляр и подаването му онлайн. Отговор ще ви бъде върнат в рамките на минути, а в случай на одобрение е възможно да получите парите дори още на същия ден.

Когато става въпрос за обединяване на кредити без поръчител, бихме ви препоръчали нашата оферта за кредит на месечни вноски. Насочвайки се към нея, ще можете да кандидатствате за суми от 400 до 5000 лева. Сроковете за погасяване, измежду които ще имате възможност да избирате, пък са от 2 до 12 месеца. Така че изцяло от вас зависи да изберете параметри на кредита, които да отговарят на настоящите ви нужди и да са съобразени със състоянието на вашите лични финанси.

         
Оценка: 4.9 / 5 (326 oценка)

Home » Обединяване на кредити без поръчител