Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Обединяване на кредити с лошо цкр

Обединяване на кредити с лошо цкр

Обединяване на кредити с лошо ЦКР – какво представлява практиката за обединяване на кредити?

За да изясним същността на услугата Обединяване на кредити с лошо ЦКР, първо трябва да я разделим на съставните части, съдържащи се в нейното наименование. Ще започнем с практиката, свързана с обединяване на кредити. При тази практика старите задължения на потребителя се обединяват и погасяват, като за целта се взема нов по-голям кредит и се използват предоставените посредством него средства. Така за изплащане от страна на потребителя остава само и единствено кредитът, който е взел току що.

За кого е предназначена услугата Обединяване на кредити с лошо ЦКР? На практиката за обединяване на кредити залагат най-вече потребителите, имащи стари неизплатени задължения, чийто срок за погасяване вече изтича. Много по-добре е да рефинансират старите задължения с нов кредит, отколкото да просрочат въпросните задължения и да си създадат проблеми с кредиторите. Също така в някои случаи е по-изгодно от гледна точка на натрупваните лихви и такси да имате само един по-голям кредит, а не няколко малки такива.

Обединяване на кредити с лошо ЦКР – каква е ролята на съкращението „ЦКР“?

Друга важна съставна част в наименованието на услугата Обединяване на кредити с лошо ЦКР е съкращението „ЦКР“. Това съкращение идва от Централен кредитен регистър – мястото, където се съхранява цялата налична кредитна информация за потребителя. В това число какви кредити има към настоящия момент, дали е налице просрочване по някой от тях и т. н. Банките обикновено използват тази информация, за да преценят дали да одобрят съответния кандидат за кредит или не. Което означава, че потребителите с лоша кредитна история на практика губят шансове да бъдат одобрени за банков заем, особено пък ако чрез него искат да обединят и погасят свои стари задължения.

Това обаче се променя благодарение на услугата Обединяване на кредити с лошо ЦКР, която все още е приоритет главно на фирмите за бързи кредити. Въпросната услуга играе много важна роля за увеличаване на достъпността на преимуществата на кредитната сфера и особено на практиката за обединяване на кредити. В крайна сметка дори и да сте направили определени финансови грешки в миналото, не бива да ви бъде отнемано правото да получите финансова подкрепа при нужда, нали?

Обединяване на кредити с лошо ЦКР – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви изгодни оферти за Обединяване на кредити с лошо ЦКР, които в пълна степен ще отговорят на нуждите и очакванията ви. Ние сме най-подходящите партньори, към които можете да се обърнете при нужда от рефинансиране на старите задължения поради бързината, с която работим. Кандидатстването става изцяло онлайн, като за целта трябва само да попълните стандартен формуляр, съдържащ основно данни от личната ви карта. Отговор ще получите в рамките на минути, а парите е възможно да бъдат преведени по сметката ви още на същия ден.

Когато става въпрос за услугата Обединяване на кредити с лошо ЦКР, бихме могли да ви предложим две подходящи оферти. Първата е свързана с отпускането на бърз кредит до заплата, при който сумите са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. В случай, че ви е нужна по-голяма сума, се насочете към офертата ни за бърз кредит на месечни вноски. Тук вече отпусканите суми са от 400 до 5000 лева, докато сроковете за изплащане са от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.5 / 5 (463 oценка)

Home » Обединяване на кредити с лошо цкр