Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:54


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Обединяване на кредити

Обединяване на кредити

Обединяване на кредити – спасителна опция в затруднени ситуации

Обединяване на кредити наричаме практиката, при която няколко стари и по-малки кредита биват рефинансирани посредством един нов и по-голям такъв. Или казано с други думи, потребителят взема нов кредит, чиято сума е достатъчна, за да може напълно да погаси всички свои стари задължения. И след това за изплащане му остава само и единствено кредитът, който току що е взел. Подобна практика би могла да е най-добрата възможна спасителна опция при редица затруднени от финансова гледна точка ситуации.

На обединяване на кредити се залага често когато потребителят има стари задължения, чийто срок за погасяване вече изтича. Задължения, които не би могъл да изплати навременно и коректно само с настоящите си финансови средства. Благодарение на тази опция той е способен да се измъкне от затруднена във финансов план ситуация, както и да избегне проблеми със своите кредитори. Новият кредит, използван за рефинансиране на старите такива, му дава време да стабилизира своите финанси и да възвърне положителната перспектива пред себе си.

Обединяване на кредити – шанс за намаляване на разходите

Проблемите, свързани с погасяване на стари задължения, не са единствената причина, поради която потребителят би могъл да се насочи към опцията за обединяване на кредити. Тази опция е възможно също така да се превърне в шанс за него да намали постоянните си разходи, свързани с изплащането на своите задължения. Добре знаете, че разходите за изплащането на даден кредит се формират не само от самата сума на кредита, но и от начисляваните от кредитора лихви и такси.

Именно във връзка с намаляването на въпросните постоянни разходи е по-добре за вас като потребители да изплащате само един по-голям кредит, а не няколко по-малки такива. По този начин ще избегнете ситуацията, в която няколко различни кредитора ви начисляват лихви и такси (някои от тях със сигурност по-високи от стандартните). Залагайки на обединяване на кредити, ще ви остане само един кредит, по който ще плащате лихви и такси. Последното ще намали разходите ви и ще доведе до запазването на повече средства във вашия личен или семеен бюджет.

Обединяване на кредити – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви изгодни оферти за обединяване на кредити, които в пълна степен ще отговорят на вашите нужди и изисквания. Оферти, които биха могли да ви послужат както за намаляване на разходите, свързани с вашите задължения, така и за спешно покриване на стари задължения, чийто срок за погасяване вече изтича. Кандидатстването за нашите кредити става изцяло онлайн чрез попълване на един стандартен формуляр. След изпращане на въпросния формуляр ще получите отговор в рамките на минути. Ако той е положителен, бихте могли да получите парите по своята сметка още на същия ден.

Може би най-подходящата ни оферта, която ще ви послужи за обединяване на кредити, е тази за бърз кредит на месечни вноски. Насочвайки се към нея, можете да кандидатствате за суми от 400 до 5000 лева. Сроковете за погасяване, измежду които имате възможност да избирате, пък са от 2 до 12 месеца. Заложете на комбинацията между сума на кредита и срок за погасяване, която ви устройва оптимално в настоящия момент.

         
Оценка: 4.6 / 5 (490 oценка)

Home » Обединяване на кредити