Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 15:43


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Обединяване на просрочени кредити

Обединяване на просрочени кредити

Обединяване на просрочени кредити – какво трябва да знаете за просрочените кредити?

Преди да изясним същността на услугата Обединяване на просрочени кредити, нека да поговорим малко за самите просрочени кредити. Просрочени кредити са кредити, след вземането на които потребителят не е спазил условията в договора и е закъснял с плащането на определени вноски или пък е пропуснал крайния срок за погасяване на цялата сума. За съжаление въпреки по-голямата информираност на съвременните потребители и достъпа до редица полезни инструменти (напр. кредитни калкулатори), броят на просрочените кредити все още е твърде висок.

Последствията за потребителите от просрочването на кредити биха могли да бъдат доста сериозни. Започвайки от понижаване на личния кредитен рейтинг, преминавайки през проблеми с кредиторите и стигайки до най-тежките случаи, при които просроченият кредит става основа за попадане в една своеобразна спирала от дългове. За да се избегнат подобни последствия, трябва да се действа бързо, разумно и ефективно. Може би най-добрата опция, към която да прибегнете за справяне с проблема, е залагането на услугата Обединяване на просрочени кредити.

Обединяване на просрочени кредити – същност на услугата

Какво представлява услугата Обединяване на просрочени кредити? При нея старите и просрочени задължения се рефинансират посредством вземане на нов и по-голям кредит. По този начин въпросните стари задължения се покриват напълно и отпадат като притеснение за потребителя. На практика за изплащане му остава само и единствено новия кредит, който е взел току що. Благодарение ползването на услугата потребителят избягва проблеми със своите кредитори и си осигурява повече време, за да си стъпи на краката във финансов план.

Разбира се, основното преимущество на услугата Обединяване на просрочени кредити е справянето със старите задължения и намаляването до минимум на последствията, които те носят за личните финанси и кредитен рейтинг на потребителя. В някои случаи обаче е възможно да се пристъпи към обединяване на задължения дори ако те не са просрочени. Последното се дължи на стремежа на потребителя да намали лихвите и таксите, които му се налага да плаща. Често в това отношение би било по-изгодно за него да изплаща само един по-голям кредит вместо няколко по-малки такива.

Обединяване на просрочени кредити – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви изгодни оферти за Обединяване на просрочени кредити, които биха отговорили в пълна степен на нуждите и изискванията ви. Изградили сме процедурите за кандидатстване и одобрение така че да се намалят до минимум сроковете за достигане на финансовите средства до сметката на потребителя. Кандидатства се изцяло онлайн с попълване на стандартен формуляр. След подаване на кандидатурата отговорът обикновено идва в рамките на минути, а желаната сума е възможно да бъде преведена още на същия ден.

Когато става въпрос за услугата Обединяване на просрочени кредити, бихме могли да ви предложим две базови оферти. Първата на практика представлява своеобразен бърз кредит до заплата, при който отпусканите суми са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. Вероятно на повечето хора обаче ще им е необходима по-голяма сума, за да покрият старите си задължения. Ако и вие сте сред тях, най-добре се насочете към офертата ни за бърз кредит на месечни вноски. При нея вече сумите са от 400 до 5000 лева, докато сроковете за погасяване – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.6 / 5 (261 oценка)

Home » Обединяване на просрочени кредити