Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:04


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Общинска банка ямбол

История на Общинска банка Ямбол

История на Общинска банка Ямбол

Общинска банка Ямбол е една от най-старите банки в България. Тя е основана през 1889 година като Ямболска кредитна каса. През 1991 година касата е преобразувана в Общинска банка Ямбол.

През годините банката е претърпяла много промени и развития. През 2000 година Общинска банка Ямбол е приватизирана и става част от Централна кооперативна банка.

През 2017 година Централна кооперативна банка продава Общинска банка Ямбол на българската компания „Терафонд“.

Днес Общинска банка Ямбол е модерна банка, която предлага широк спектър от банкови услуги на своите клиенти. Банката има мрежа от 14 клонове в град Ямбол и региона.

Общинска банка Ямбол е известна със своето дългогодишно присъствие на българския банков пазар и се радва на голямо доверие сред своите клиенти. Банката е активен участник в икономическия живот на региона и подкрепя различни инициативи за развитие на обществото.

Продукти на Общинска банка Ямбол

Продукти на Общинска банка Ямбол

Общинска банка Ямбол предлага разнообразни банкови продукти и услуги на своите клиенти. Банката има за цел да отговори на нуждите на всеки един от тях, като предлага индивидуални решения за всяка ситуация.

Една от основните услуги, която предлага Общинска банка Ямбол, е откриването на банкови сметки. Клиентите могат да избират между различни видове сметки, като лични, бизнес и спестовни сметки. Банката предлага и възможност за откриване на депозитни сметки с различни срокове и лихви.

Общинска банка Ямбол предлага и кредити за физически лица и бизнес клиенти.

Кредитите за физически лица включват ипотечни кредити, потребителски кредити и автокредити. Бизнес клиентите могат да избират между различни видове кредити, като работен капитал, инвестиционни кредити и кредити за развитие на бизнеса.

Освен това, Общинска банка Ямбол предлага и различни видове карти, като дебитни и кредитни карти, които могат да се използват за плащания в магазини и онлайн платформи. Банката предлага и услуги за международни плащания и валутни операции.

За да улесни своите клиенти, Общинска банка Ямбол предлага и онлайн банкиране, което позволява на клиентите да извършват банкови операции от всяко място и по всяко време. Банката има и мобилно приложение, което дава възможност за управление на сметките чрез мобилни устройства.

Общинска банка Ямбол е ангажирана да предоставя на своите клиенти най-добрите банкови продукти и услуги, които да отговарят на техните нужди и да им помогнат да постигнат финансова стабилност и успех.

Общинска банка Ямбол и обществена отговорност

Общинска банка Ямбол и обществена отговорност

Общинска банка Ямбол е ангажирана да бъде активен участник в икономическия и социалния живот на региона. Банката осъзнава своята роля като част от обществото и се стреми да допринесе за неговото развитие.

Една от инициативите, които Общинска банка Ямбол подкрепя, е културният живот на града. Банката е спонсор на множество културни събития и фестивали, като се стреми да насърчава творческите усилия на местните художници и културни институции.

Общинска банка Ямбол също така подкрепя и социални инициативи, като например кампании за благотворителност и помощ на нуждаещите се.

Банката е активен участник в програми за подпомагане на образованието и културата в региона.

Като част от своята обществена отговорност, Общинска банка Ямбол се стреми да бъде екологично осъзната и да допринесе за опазването на околната среда. Банката използва енергийно ефективни технологии и продукти, като се стреми да намали въглеродните емисии и да намали негативното си въздействие върху околната среда.

Общинска банка Ямбол е ангажирана да бъде модел на добри практики в областта на обществената отговорност и да допринесе за устойчивото развитие на региона. Банката продължава да търси нови начини за подпомагане на обществените инициативи и за отговаряне на нуждите на своите клиенти и общността.

         
Оценка: 4.7 / 5 (415 oценка)

Home » Общинска банка ямбол