Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:13


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Общинска банка

История на Общинска банка

Общинска банка е една от най-старите банки в България, която е основана през 1881 година. Тя е създадена като Общинска каса в град Пловдив, като целта й е била да предоставя финансова подкрепа на местните общини. През 1894 година касата е преобразувана в банка и е преименувана на Общинска банка.

През годините банката на общината се развива и разширява своята дейност. През 1947 година тя е национализирана, а през 1991 година е приватизирана.

Днес една от водещите банки в България предлага широк спектър от банкови услуги на своите клиенти.

Една от най-известните банки в България е с дългогодишна история и традиции, като е била свидетел на множество исторически събития в страната. Тя е била активен участник в икономическото развитие на страната и е играла важна роля в подкрепата на малките и средните предприятия.

Една банка с дълга история и традиции продължава да се развива и да предлага качествени банкови услуги на своите клиенти. Тя е една от най-уважаваните банки в България и продължава да играе важна роля в икономическото развитие на страната.

Услуги на Общинска банка

Общинска банка предлага широк спектър от банкови услуги на своите клиенти. Тя е насочена към удовлетворяване на нуждите на всички видове клиенти – физически лица, малки и средни предприятия, големи корпорации и др. Банката предлага различни видове кредити, вкл. ипотечни кредити, потребителски кредити, бизнес кредити и др.

Общинска банка предлага и различни видове депозити, вкл. банкови депозити, депозити с фиксиран лихвен процент, депозити със защита на капитала и др. Клиентите на банката могат да използват и различни видове карти, вкл. дебитни карти, кредитни карти и др.

Банката предлага и различни видове онлайн услуги, вкл. онлайн банкиране, мобилно банкиране и др. Това позволява на клиентите на банката да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място.

Банката, която споменаваме, предлага разнообразни видове застраховки, включително…

автомобилни застраховки, застраховки на имущество, застраховки на живот и др. Банката предлага и различни видове инвестиционни продукти, вкл. акции, облигации, инвестиционни фондове и др.

Банката, за която говорим, има за цел да задоволи нуждите на своите клиенти, като предлага разнообразни банкови услуги. Тя е една от най-уважаваните банки в България и продължава да се развива и да предлага нови и иновативни продукти и услуги на своите клиенти.

Корпоративна отговорност на Общинска банка

Общинска банка е ангажирана с корпоративна отговорност и устойчиво развитие. Тя има за цел да бъде социално отговорна и да допринася за благоденствието на обществото. Банката подкрепя различни социални и културни инициативи, вкл.

спортни събития, културни фестивали, благотворителни кампании и др.

Общинска банка е ангажирана и с опазване на околната среда. Тя прилага политика на устойчиво развитие и енергийна ефективност във всички свои дейности. Банката използва енергийно ефективни технологии и материали, като също така насърчава своите клиенти да използват екологично чисти продукти и услуги.

Финансовата институция също така се ангажира с етичните принципи в своята дейност. Тя прилага строги правила за защита на личните данни на своите клиенти и за предотвратяване на измами и престъпления. Банката също така насърчава своите служители да се придържат към етични принципи и да действат в интерес на клиентите и обществото.

Банката се ангажира с развитието на малките и средните предприятия. Тя предоставя финансова подкрепа и консултации на малките и средните предприятия, като им помага да се развиват и да създават нови работни места. Банката също така подпомага различни програми за обучение и обучение на младите предприемачи, като им помага да придобият необходимите умения и знания за успешното управление на своите бизнеси.

Една от най-уважаваните банки в България се ангажира с корпоративна отговорност и устойчиво развитие. Тя продължава да се развива и да предлага нови и иновативни продукти и услуги на своите клиенти, като същевременно допринася за благоденствието на обществото и опазването на околната среда.

         
Оценка: 4.5 / 5 (160 oценка)

Home » Общинска банка