Сума на заема

400 kn (53,09 €) 4800 kn (637,07 €)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 02.12.2022 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Отпускане на кредит с лошо ЦКР

Отпускане на кредит с лошо ЦКР

Отпускане на кредит с лошо ЦКР – възможно ли е?

Отговорът на така зададения въпрос зависи от това къде точно търсите подобен тип услуга. Ако става въпрос за банките, отпускане на кредит с лошо ЦКР е малко вероятно, освен ако не си намерите поръчител или друг вид гаранция за последващото му изплащане. В сферата на бързите кредити обаче нещата съвсем не стоят така. Повечето фирми са склонни без никакъв проблем на отпускане на кредит с лошо ЦКР, тъй като нямат толкова строги критерии и изисквания като банковите институции. Това улеснява кандидатстването и одобрението за бързи кредити и ги прави достъпни за доста по-широк кръг от потребители в сравнение с банковите такива.

Отпускане на кредит с лошо ЦКР – при какви условия?

При отпускане на кредит с лошо ЦКР няма да изискваме от вас нито поръчители, нито каквато и да било материална гаранция. Можете да кандидатствате за бърз заем до заплата с размер от 50 до 1000 лв и срок на връщане от 5 до 45 дни. Конкретните условия на този тип отпускане на кредит с лошо ЦКР варират в зависимост от точната сума, която ви трябва. Предлагаме ви също така възможност за усвояване на заем на месечни вноски. Тук отпусканите суми са по-големи – от 400 до 5000 лв, а сроковете за връщане варират между 2 и 12 месеца.

Отпускане на кредит с лошо ЦКР – има ли особености при изплащането му?

Няма някакви специфични особености при изплащането на кредит с лошо ЦКР. Както при всеки друг тип заем, трябва да сте достатъчно дисциплинирани и финансово отговорни, да контролирате страничните си разходи и да спазвате стриктно сроковете за погасяване. Хубаво е предварително да си съставите план за погасяване, отговарящ в максимална степен на нуждите и интересите ви. Ние ще ви дадем възможност да направите това посредством предварителното предоставяне на цялата необходима информация във връзка със съответното отпускане на кредит с лошо ЦКР. Веднага след като изберете сума и срок за изплащане, ще ви запознаем подробно с дължимите лихви и такси, за да сте наясно колко точно ще платите за нашата услуга.

Ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи ви да изплатите навременно и коректно своите задължения, можете да поискате удължаване срока на кредита. Подобно удължаване е възможно със 7, 15 или 30 дни, като при тези варианти ще трябва да заплатите допълнителна такса от съответно 10%, 20% или 35%. При усвоен кредит на месечни вноски задължително трябва да погасявате тези вноски съобразно определените в погасителния план дати.

         
Оценка: 4.7 / 5 (574 oценка)

Home » Отпускане на кредит с лошо ЦКР