Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Потребителски кредит уникредит

Потребителски кредит уникредит

Потребителски кредит УниКредит – какво трябва да знаете за банката?

Преди да поговорим конкретно за услугата Потребителски кредит УниКредит, нека да ви разкажем най-важното, което трябва да знаете за банковата институция. УниКредит Булбанк е сред водещите банки на българския пазар, доказали качеството и надеждността на своите услуги. Тя е част от реномираната паневропейска търговска банка УниКредит, разполагаща с добре развита клонова мрежа в Западна, Централна и Източна Европа. Банка, предоставяща на многобройните си клиенти (в това число потребители и бизнеси) всичко, от което имат нужда.

УниКредит Булбанк предлага на българския пазар богата гама от кредитни услуги, чиято цел е да бъдат удовлетворени нуждите и изискванията на максимално широк кръг от потребители. Към стандартните потребителски кредити са добавени и кредити, насочени към специфични потребителски групи, като например студенти и пенсионери. Налице са също така кредити, предназначени за закупуване на нов имот или пък за ремонт на настоящия такъв. В следващите редове ще направим анализ на една определена услуга на банковата институция, а именно услугата Потребителски кредит УниКредит.

Потребителски кредит УниКредит – преимущества на услугата

Няколко са съществените преимущества на услугата Потребителски кредит УниКредит, които трябва да отбележим. На първо място са значително опростените процедури за кандидатстване и одобрение. За разлика от традиционните банкови кредити, при които се изисква представяне на купища документи, за потребителския кредит на УниКредит Булбанк може да се кандидатства само с лична карта. Това е голямо удобство и улеснение за съвременния работещ човек, който се стреми да избегне многократните посещения на банкови клонове и чакането часове наред по опашки и гишета. В допълнение, по-достъпните критерии дават възможност да се разшири кръгът от потребители, които биха могли да получат необходимата им финансова подкрепа.

Друго преимущество на услугата Потребителски кредит УниКредит е бързината на получаване на отговор и отпускане на желаните финансови средсства при одобрение. След като изпратите своята кандидатура, ще получите отговор от страна на банковата институция в рамките на 2 часа Подобна бързина е в отговор на изискванията на съвременните потребители, които ежедневно извършват значими финансови операции.

Потребителски кредит УниКредит – полезни съвети и практики

Завършваме с няколко полезни съвета и практики за хората, на които им предстои да кандидатстват за Потребителски кредит Уникредит. Този потребителски кредит дава възможност за отпускане на големи по своите размери суми, което е предимство за потребителя. В същото време обаче потребителят трябва да е внимателен по отношение на този аспект, за да не си създаде финансови затруднения впоследствие. Кандидатствайте за сума на кредита, която от една страна е достатъчна, за да покрие настоящите ви нужди, но от друга – не е прекалено голяма и ще можете да я върнете заедно с лихвите без особени проблеми.

След като сте взели Потребителски кредит УниКредит, отговарящ на вашите нужди и финансови възможности, ви остава само да проявите необходимото ниво на финансова дисциплина и отговорност в рамките на периода, определен за погасяване на кредита. Не правете излишни покупки, които биха могли да затормозят вашия бюджет и дори да ви оставят „на червено“ за известно време. И съобразявайте всеки свой разход с предстоящите вноски по кредита и датите за тяхното плащане.

         
Оценка: 4.8 / 5 (390 oценка)

Home » Потребителски кредит уникредит