Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 27.03.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Пощенска банка контакти

Како да контактирате Пощенска банка?

Пощенска банка е една од најголемите банки во Бугарија, со многу клиенти и филијали низ целата земја. Затоа, контактирањето со Пощенска банка може да биде малку предизвик, особено ако сте нов клиент или имате прашања за нивните услуги. Во овој член, ќе ви ги претставиме најдобрите начини да контактирате со Пощенска банка и да добиете потребните информации.

Како да контактирате Пощенска банка?

Пощенска банка има неколку начини на кои може да се контактира.

Еден од најпопуларните начини е преку телефон. Клиентите можат да ја контактираат банката на следниот телефонски број: 0700 12 100. Овој број е достапен за контактирање од 8:00 часот до 20:00 часот, секој ден од неделата. Кога ќе го повикате овој број, ќе бидете поврзани со оператор кој ќе ви помогне со вашите прашања и проблеми.

Друг начин за контактирање со Пощенска банка е преку е-пошта.

Клиентите можат да испратат е-пошта на следната адреса: info@postbank.bg. Кога ќе го испратите вашето прашање или проблем, ќе добиете одговор во рок од 24 часа.

Контактни центри на Пощенска банка

Пощенска банка има неколку контактни центри низ целата земја. Овие центри се наоѓаат во градовите Софија, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен.

Кога ќе го контактирате контактниот центар, ќе можете да ги добиете сите потребни информации за вашата банкарска сметка, кредит, депозит или било кој друг проблем.

Како да добијете информације од Пощенска банка?

Пощенска банка има многу информации достапни на својата веб-страница. Клиентите можат да ги најдат сите информации за услугите на банката, како и да ги прочитаат најновите вести и промени во услугите. Од веб-страницата, клиентите можат да ги преземат и формите за аплицирање за кредити, депозити и други услуги.

Во заклучок, контактирањето со Пощенска банка може да биде лесно и едноставно, ако знаете кои се најдобрите начини за тоа. Клиентите можат да ја контактираат банката преку телефон, е-пошта или контактни центри, а можат да ги добијат и сите потребни информации од веб-страницата на банката. Пощенска банка е тука за да ви помогне со вашите банкарски потреби и да ви обезбеди најдобра услуга.

Контактни центри на Пощенска банка

Контактниот центар на Пощенска банка е еден од најефикасните начини за контактирање со банката. Овие центри имаат обучени оператори кои се специјализирани за да ги помогнат клиентите со нивните прашања и проблеми. Кога ќе го контактирате контактниот центар на Пощенска банка, ќе можете да ги добиете сите потребни информации за вашата банкарска сметка, кредит, депозит или било кој друг проблем.

Операторите на контактниот центар се достапни за контактирање од 8:00 часот до 20:00 часот, секој ден од неделата. Контактниот центар на Пощенска банка е достапен на следниот телефонски број: 0700 12 100. Овој број е достапен за контактирање од каде било во земјата, без разлика дали сте во Софија, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе или Плевен.

Освен телефонскиот број, контактниот центар на Пощенска банка има и е-пошта на која можат да се испратат прашања и проблеми. Адресата за е-пошта е info@postbank.bg. Кога ќе го испратите вашето прашање или проблем, ќе добиете одговор во рок од 24 часа.

Контактниот центар на Пощенска банка е најдобриот начин за да ги добиете сите потребни информации за вашата банкарска сметка и услуги. Операторите на контактниот центар се спремни да ви помогнат со секое прашање или проблем, и да ви обезбедат најдобра услуга. Не се колебајте да ги контактирате, бидејќи контактниот центар на Пощенска банка е тука за да ви помогне.

Како да добијете информације од Пощенска банка?

Добивањето на информации од Пощенска банка може да биде многу лесно и едноставно, особено ако знаете кои се најдобрите начини за тоа. Од веб-страницата на Пощенска банка, клиентите можат да ги најдат сите потребни информации за услугите на банката, како и да ги прочитаат најновите вести и промени во услугите. Клиентите можат да ги преземат и формите за аплицирање за кредити, депозити и други услуги.

Од веб-страницата, клиентите можат да ги добијат и контактите за различните филијали на Пощенска банка низ целата земја. Освен веб-страницата, клиентите можат да добијат информации од Пощенска банка и преку социјалните мрежи. Банката има присуство на различни социјални мрежи, вклучувајќи ги Фејсбук, Твитер и Инстаграм.

Клиентите можат да ги следат овие профили за да ги добијат најновите вести и информации за услугите на банката. Кога клиентите имаат прашања или проблеми, можат да ги контактираат операторите на контактниот центар на Пощенска банка. Овие оператори се специјализирани за да ги помогнат клиентите со нивните прашања и проблеми, и да им обезбедат најдобра услуга.

Контактниот центар на Пощенска банка е достапен на телефонскиот број 0700 12 100, како и на е-пошта info@postbank.bg. Во заклучок, клиентите на Пощенска банка можат да ги добијат сите потребни информации за услугите на банката од веб-страницата, социјалните мрежи, како и од контактниот центар. Операторите на контактниот центар се спремни да ги помогнат клиентите со секое прашање или проблем, и да им обезбедат најдобра услуга. Не се колебајте да ги контактирате, бидејќи Пощенска банка е тука за да ви помогне со вашите банкарски потреби.

         
Оценка: 4.6 / 5 (543 oценка)

Home » Пощенска банка контакти