Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 27.03.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Пощенска банка кредити онлайн

Како да земете кредит од Пощенска банка онлајн?

Како да земете кредит од Пощенска банка онлајн?

Пощенска банка е една од најголемите банки во Бугарија, која нуди различни видови на кредити. Со Пощенска банка кредити онлајн, можете да земете кредит во брзина, без да морате да одите до банката. Ова е многу практично, особено за оние кои немаат време да одат до банката или живеат далеку од банката.

За да земете кредит од Пощенска банка онлајн, прво треба да се регистрирате на веб-страницата на банката. Ова е многу едноставно и брзо, и ќе ви овозможи да го пристапите вашиот профил каде што можете да земете кредит.

Потоа, треба да го пополните апликацискиот образец за кредит, каде што ќе треба да го внесете вашето име, презиме, адреса, број на телефонот, е-маил адреса и други лични податоци.

Откако ќе го пополните образецот, треба да го испратите на банката за да го проценат вашето барање. Во најкраток можен рок, ќе добиете одговор од банката за вашето барање за кредит. Ако барањето ви е одобрено, парите ќе бидат префрлени на вашиот банкарски сметка во најкраток можен рок.

Пощенска банка кредити онлајн се одличен начин да земете кредит во брзина и едноставност. Со само неколку кликања, можете да земете кредит и да ги исполните вашите потреби. Во следниве оломаци, ќе ги разгледаме предностите на Пощенска банка кредити онлајн и условите за земање на кредит.

Предности на Пощенска банка кредити онлајн.

Предности на Пощенска банка кредити онлајн

Пощенска банка кредити онлајн имаат многу предности за клиентите. Првата предност е дека можете да земете кредит во брзина и едноставност, без да морате да одите до банката. Ова е многу практично, особено за оние кои немаат време да одат до банката или живеат далеку од банката.

Втората предност на Пощенска банка кредити онлајн е дека можете да го земете кредитот во било кој момент, 24 часа на денот и 7 дена во неделата. Ова е многу удобно, особено за оние кои работат цел ден и немаат време да одат до банката во работно време.

Третата предност на Пощенска банка кредити онлајн е дека можете да го земете кредитот со многу ниска каматна стапка.

Банката нуди различни видови на кредити со различни услови и каматни стапки, што значи дека можете да изберете најдобриот кредит за вас.

Четвртата предност на Пощенска банка кредити онлајн е дека можете да го земете кредитот без да морате да давате гаранции или да имате депозит. Ова е многу практично, особено за оние кои немаат доволно средства за да ги дадат како гаранција.

Петтата предност на Пощенска банка кредити онлајн е дека можете да го земете кредитот со многу мали трошоци. Банката нуди различни видови на кредити со различни услови и трошоци, што значи дека можете да изберете најдобриот кредит за вас со најмалку трошоци.

Во заклучок, Пощенска банка кредити онлајн имаат многу предности за клиентите. Можете да земете кредит во брзина и едноставност, со многу ниска каматна стапка, без да морате да давате гаранции или да имате депозит, и со многу мали трошоци. Ова е многу практично и удобно за сите клиенти на Пощенска банка.

Услови за Пощенска банка кредити онлајн.

Услови за Пощенска банка кредити онлајн

Пощенска банка кредити онлајн имаат различни услови за земање на кредит. Прво, треба да имате регистриран профил на веб-страницата на банката за да можете да земете кредит. Ова е многу едноставно и брзо, и ќе ви овозможи да го пристапите вашиот профил каде што можете да земете кредит.

Второ, треба да го пополните апликацискиот образец за кредит, каде што ќе треба да го внесете вашето име, презиме, адреса, број на телефонот, е-маил адреса и други лични податоци.

Ова е потребно за да банката може да го процени вашето барање за кредит.

Трето, треба да го имате доказ на вашите приходи. Ова може да биде во вид на платна листа, договор за работа или друг документ кој го докажува вашиот приход. Ова е потребно за да банката може да го процени вашата способност да го вратите кредитот.

Четврто, треба да имате добра кредитна историја.

Ако имате лоша кредитна историја, можеби нема да можете да земете кредит од Пощенска банка. Банката ќе го провери вашето кредитно рекорд и ќе го процени вашата способност да го вратите кредитот.

Петто, треба да го имате доказ на вашата адреса. Ова може да биде во вид на сметка за струја, вода или друг документ кој го докажува вашата адреса.

Ова е потребно за да банката може да го верификува вашето место на живеење.

Во заклучок, Пощенска банка кредити онлајн имаат различни услови за земање на кредит. Треба да имате регистриран профил на веб-страницата на банката, да го пополните апликацискиот образец за кредит, да имате доказ на вашите приходи и адреса, и да имате добра кредитна историја. Ако ги исполнувате овие услови, можете да земете кредит од Пощенска банка онлајн со многу удобност и едноставност.

         
Оценка: 4.6 / 5 (618 oценка)

Home » Пощенска банка кредити онлайн