Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Профи кредит калкулатор

Профи кредит калкулатор

Искате ли да сте сигурни когато теглите заем, че взимате най-доброто решение? Това може да стане само, ако използвате Профи кредит калкулатор. За да си изработиш перфектната стратегия при външното финансиране е необходимо добре да проучите всеки детайл, който го засяга.

По-голямата част от тези елементи структурират съвременният Профи кредит калкулатор

Ето извадка от най-важните му параметри:

-За каква сума кандидатстваш, е първият въпрос на абсолютно всеки Профи кредит калкулатор. В зависимост от фирмата, към която се обръщате на тази скала има лимит. Можете да движите интерактивният бутон за да заявите желаната сума.

Продължителност на изплащане. Това е вторият задължителен детайл. Той представлява времето, за което кредита ще се архивира. Сами определяте границата, според възможностите си.

Възможностите ви се определят от това, колко можете да отделите от месечният си доход за погасителна вноска. Когато отговорите на гореспоменатите въпроси пред вас автоматично ще се калкулира размера на месечните вноски.

Профи кредит калкулатор ви дава възможност да видите размера на лихвата (оскъпяването на заема). Този процент се определя строго индивидуално от кредитора и представляват чистият профит, който ще получи от дейността си.

Лихвеният процент се калкулира не само от това каква сума взимате и колко дълго ще я връщате. Той включва в себе си различни допълнителни разходи по кредита. Такива са такси за разглеждане на заявката за кредит, комисионни, хонорари, оценки на движимо или недвижимо имущество, застраховки и други. Всичко това е събрано под общ знаменател ГПР (годишен процент на разходите) всички тези разходи ги извършва кредитора и съответно те оскъпяват заема, за да ги плати крайният потребител.

Профи кредит калкулатор – гаранция за добро качество!

За това е много важно да обръщате внимание на всеки детайл. Много от потребителите не са запознати дори със половината от тези компоненти и за това теглят заеми, които се оказват неизгодни. Смисълът на всеки кредит е да носи облекчение и финансова помощ, а не да обременява допълнително клиента. Четете, интересувайте се, и ще се застраховате, че правите наистина добра сделка когато взимате пари на заем. Профи кредит калкулатор е там, за да ви съдейства!

         
Оценка: 4.8 / 5 (335 oценка)

Home » Профи кредит калкулатор