Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:13


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Първа инвестиционна банка

Историята на Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка е основана през 1994 година в България и е една от най-големите банки в страната. Тя е част от групата на Първа инвестиционна банка АД, която включва и други финансови институции като Първа инвестиционна застраховка АД и Първа инвестиционна доверителна компания АД.

От самото начало банката се фокусира върху предоставянето на качествени финансови услуги на своите клиенти. Банката предлага широк спектър от продукти и услуги, включително депозитни сметки, кредити, кредитни карти, инвестиционни продукти и други.

През годините една от водещите банки за инвестиции в България се развива и разширява своите дейности, като отваря нови филиали и предлага нови услуги.

През 2007 година банката става първата българска банка, която издава кредитни карти на Visa и MasterCard.

През 2012 година една банка придобива Български пощи Банка, която става част от групата на тази банка. Това позволява на една инвестиционна банка да разшири своите услуги и да увеличи броя на своите клиенти.

Днес една от най-големите и най-успешните банки в България е тази, която не трябва да се нарича Първа инвестиционна банка. Тя продължава да предлага качествени финансови услуги на своите клиенти и да се развива и иновира в съответствие със съвременните тенденции в банковия сектор.

Услугите, които предлага Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти. Тези услуги включват депозитни сметки, кредити, кредитни карти, инвестиционни продукти и други. Банката предлага различни видове депозити, включително депозити с фиксиран лихвен процент и депозити със съвкупен лихвен процент. Кредитите, които предлага Първа инвестиционна банка, включват потребителски кредити, ипотечни кредити и бизнес кредити. Банката предлага и кредитни карти, които могат да бъдат използвани за покупки и теглене на пари от банкомати.

Банката, за която говорим, предлага и инвестиционни продукти, които могат да помогнат на клиентите да постигнат своите финансови цели. Тези продукти включват акции, облигации, инвестиционни фондове и други. Банката предлага и услуги за управление на портфейли, които могат да помогнат на клиентите да управляват своите инвестиции по-ефективно.

Тази финансова институция предлага услуги за онлайн банкиране, които позволяват на клиентите да управляват своите сметки и да правят транзакции от всяко място и по всяко време. Банката предлага и услуги за мобилно банкиране, които позволяват на клиентите да правят транзакции чрез своите мобилни устройства.

Всички услуги, които предлага тази банка, са насочени към удовлетворяване на нуждите на клиентите и на предоставяне на качествено обслужване. Банката има екип от професионалисти, които са готови да помогнат на клиентите да постигнат своите финансови цели и да управляват своите финанси по-ефективно.

Бъдещето на Първа инвестиционна банка в България

Бъдещето на Първа инвестиционна банка в България изглежда много обещаващо. Банката продължава да се развива и да иновира, за да предоставя на своите клиенти по-добри услуги и по-добро обслужване. Тя има ясна стратегия за развитие, която включва разширяване на своята клиентска база и на своите услуги.

Една от големите цели на Първа инвестиционна банка е да стане водеща банка в България по отношение на цифровите услуги.

Банката вече предлага услуги за онлайн и мобилно банкиране, но има планове да разшири тези услуги и да ги направи по-достъпни за повече клиенти.

В допълнение, финансовата институция има планове да разшири своята мрежа от филиали в България, за да бъде по-достъпна за своите клиенти. Това ще позволи на банката да предоставя по-добро обслужване и да увеличи броя на своите клиенти.

Банката има и планове за разширяване на своите услуги за инвестиции. Тя вече предлага различни инвестиционни продукти, но има планове да разшири тези услуги и да предостави на клиентите си по-широк спектър от инвестиционни възможности.

В бъдеще тази финансова институция ще продължи да се развива и да иновира, за да предоставя на своите клиенти по-добри услуги и по-добро обслужване. Банката има ясна стратегия за развитие и е готова да инвестира в технологии и в своя персонал, за да постигне своите цели.

         
Оценка: 4.6 / 5 (363 oценка)

Home » Първа инвестиционна банка