Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:21


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Револвиращ кредит

Револвиращ кредит

Револвиращ кредит – същност на услугата

Револвиращ кредит наричаме услуга, която уверено набира популярност през последните години в кредитната сфера. По своята същност тя е един иновативен кредит, който дава значително по-голяма свобода на потребителите. Свобода по отношение на тяхното потребителско поведение, на покупките и разходите, които правят в ежедневието си. В следващите редове ще изясним накратко какво точно представлява револвиращият кредит и защо би могъл да бъде от полза и за вас.

Използването на револвиращ кредит до голяма степен може да бъде сравнено с употребата на кредитна карта. Отново банката или кредитната институция определя лимит, който не може да се надхвърля. Оттам нататък вие сами си решавате каква част от достъпната за вас сума да похарчите и кога да извършвате желаните покупки и разходи. В повечето случаи при избирането на този тип кредит ще ви бъде предоставена и т. нар. револвираща кредитна карта за по-висока степен на удобство. Най-важното е когато ползвате определена част от предоставената ви сума, след това да я възстановите в изискваните срокове.

Револвиращ кредит – за кого е предназначен?

За кои потребителски групи е предназначена услугата Револвиращ кредит? Този тип кредит ще бъде най-полезен за младите, активни и работещи хора. Хора, които имат нужда от по-голяма свобода в своето ежедневие. Свобода да извършват желаните покупки, да правят инвестиции в дома си и в личното си благосъстояние, да реализират спешни финансови операции при нужда. Истината е, че съвременният човек е доста динамичен в своето потребителско поведение и кредитните услуги трябва да са способни да отговорят на въпросната динамика. Именно поради тази причина се появява и револвиращият кредит.

Услугата Револвиращ кредит би била от полза и за хората, на които често им се налага да предприемат пътувания по професионални или лични причини. Няма значение дали тези пътувания са в рамките на страната или пък в чужбина – те винаги са свързани с разходи. Благодарение на този тип кредит ще можете веднага да си осигурите финансовите средства, които са ви необходими за реализиране на пътуването, както и за покриване на текущите разходи по време на самото пътуване.

Револвиращ кредит – какви са рисковете при некоректно погасяване?

Редица са рисковете, на които се излагате при некоректно и ненавременно погасяване на използваните суми от отпуснатия ви револвиращ кредит. Сред тези рискове са рискът от блокиране на сметката ви, от начисляване на наказателни такси, както и от редица други последствия, в зависимост от подписания договор между вас и финансовата институция. За да избегнете подобни последствия, при възникнал проблем с определена вноска от вашия револвиращ кредит ви съветваме да прибегнете към опцията за рефинансиране.

Предлагаме ви изключително изгодни оферти за рефинансиране, при които можете да получите необходимите ви суми дори още на същия ден. Първата сред въпросните оферти е за Бърз кредит до заплата, даваща ви възможност да кандидатствате за суми между 50 и 1000 лева. Сроковете за погасяване тук са от 5 до 45 дни. За нуждаещите се от по-големи суми е налице също така офертата ни за Бърз кредит на месечни вноски. При него се отпускат суми от 400 до 5000 лева, а сроковете за връщане са между 2 и 12 месеца.

         
Оценка: 4.8 / 5 (511 oценка)

Home » Револвиращ кредит