Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Рефинансиране на кредити без поръчител

Рефинансиране на кредити без поръчител

Рефинансиране на кредити без поръчител – какво представляват кредитите без поръчител?

За да изясним същността на услугата Рефинансиране на кредити без поръчител, първо трябва да обясним какво представляват кредитите без поръчител. Поръчителството е практика, при която потребителят, кандидатстващ за кредит, си намира трето лице, което да гарантира, че той е надежден платец и ще върне взетия кредит в необходимите срокове. Обикновено това гарантиране става и посредством финансите или имуществото на третото лице. Или казано с други думи, ако кредитополучателят не е в състояние да върне кредита, то дългът му ще бъде поискан от поръчителя.

Докато банките все още държат на поръчителството като практика, фирмите за бързи кредити вече масово предлагат отпускане на кредити без поръчител. Това е отлична възможност за хората с неособено добра кредитна история да си осигурят необходимата финансова подкрепа, без да изпадат в неловкото положение да молят свои близки или приятели да им станат поръчители. С популяризирането на кредитите без поръчител съвсем естествено стана нужно и появяването на услугата Рефинансиране на кредити без поръчител.

Рефинансиране на кредити без поръчител – същност на рефинансирането

Рефинансиране на кредити без поръчител означава вашите стари кредити без поръчител, чийто срок за погасяване вече изтича, да бъдат изплатени посредством вземане на нов и по-голям кредит. По този начин се избягва просрочването на въпросните задължения, заедно с всички произтичащи от него последствия – понижаване на личния кредитен рейтинг, проблеми с кредиторите и т. н. Рефинансирането на практика ще ви даде повече време, за да си стъпите на краката и да се справите с финансовите предизвикателства, стоящи пред вас.

Опасността от просрочване на старите задължения е основната, но не и единствената причина потребителите да залагат на услугата Рефинансиране на кредити без поръчител. Въпросната услуга също така е начин за тях да намалят своите разходи, свързани с плащането на лихви и такси по наличните кредити. Доста често е по-изгодно от финансова гледна точка да се погасява само един по-голям кредит, отколкото няколко по-малки такива. Разбира се, предварително условията по съответния кредит трябва да бъдат разгледани много внимателно.

Рефинансиране на кредити без поръчител – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Нашите изгодни оферти за Рефинансиране на кредити без поръчител са най-добрият вариант за вас на пазара. Парите се отпускат в максимално кратки срокове, за да можете да ги използвате по предназначение. За целта е нужно само да подадете една стандартна онлайн форма за кандидатстване, съдържаща главно данни от личната ви карта – имена, ЕГН, адрес, номер на документа за самоличност и др. Минути след това ще ви върнем отговор, а паричният превод е възможно да бъде реализиран дори още на същия ден.

Когато става въпрос за услугата Рефинансиране на кредити без поръчител, бихме ви препоръчали две наши оферти. Първата е за своеобразен бърз кредит до заплата, при който сумите са по-малки – от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване са между 5 и 45 дни. В случай, че ви трябва по-голямо финансиране, се насочете към предложението ни за бърз кредит на месечни вноски. При него вече отпусканите суми са от 400 до 5000 лева, докато сроковете за погасяване – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.7 / 5 (611 oценка)

Home » Рефинансиране на кредити без поръчител