Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:29


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Рефинансиране на кредит

Рефинансиране на кредит

Рефинансиране на кредит – същност и значение на услугата

Опцията „Рефинансиране на кредит“ е предназначена за потребители, които имат множество микрокредити за изплащане. Микрокредити, по всеки от които се начисляват лихви и такси на месечна база. Посредством рефинсансиране на кредит ще можете да покриете напълно въпросните микрокредити и съответно да се освободите от задължението за заплащане на лихви и такси по тях. Така на практика за изплащане ще ви остане единствено новият взет кредит, което е изгоден вариант за вас от финансова гледна точка. Последното се дължи на факта, че ще дължите месечни лихви и такси само по един кредит, което ще намали осезаемо редовните ви разходи.

Рефинансиране на кредит – какви са конкретните условия?

Можете да осъществите рефинансиране на кредит или покриване на настоящите си микрокредити чрез вземане на нов кредит, чийто размер е достатъчен за целта. Един от вариантите е да заложите на заем до заплата, чийто размер е възможно да бъде от 50 до 1000 лв, а срокът за връщане варира от 5 до 45 дни. Твърде вероятно е обаче тези суми да не са ви достатъчни или пък да имате нужда от по-голям период от време за връщането им. В такъв случай ви съветваме да се насочите към опцията за заем на месечни вноски. При нея можете да избирате измежду суми от 400 до 5000 лв, а срокът за погасяване ще бъде от 2 до 12 месеца.    

Рефинансиране на кредит – какво още трябва да знаете?

Когато става въпрос за рефинансиране на кредит, един от най-важните аспекти за клиента са лихвите и таксите, които той ще трябва да плаща по новия бърз кредит. При избиране на конкретна сума и срок за изплащане на кредит, ние ще ви запознаем подробно с лихвите и таксите по въпросния кредит. Така предварително ще бъдете наясно колко точно би ви се наложило да платите за нашата услуга. На тази база ще можете да направите прецизни изчисления и да съставите оптимален за вас план за изплащане на новия кредит. 

Ако възникнат непредвидени обстоятелства, които правят невъзможно навременното изплащане на взетия бърз кредит, можете да се възползвате от опцията за удължаване срока на кредита. Това удължаване на срока на кредита е възможно да бъде със 7, 15 или 30 дни, като при тези варианти ще дължите такса от съответно 10%, 20% или 35%. А в случай, че сте избрали варианта за усвояване на заем на месечни вноски, е нужно да погасявате вноските си на определените в погасителния план дати. 

         
Оценка: 4.9 / 5 (220 oценка)

Home » Рефинансиране на кредит