Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 04.10.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Рефинансиране

Какво е рефинансиране и какви са неговите предимства?

Рефинансирането е процес, при който взимаме нов кредит, за да платим старите дългове. Това може да бъде изключително полезно за хората, които имат няколко кредита и искат да ги обединят в един по-лесен за управление кредит. Една от големите предимства на рефинансирането е, че намалява месечните вноски, които трябва да плащаме.

Това е възможно благодарение на по-ниския лихвен процент на новия кредит.

Освен това, рефинансирането може да ни помогне да се освободим от дълга по-бързо. При старите кредити, голяма част от плащанията отиват за покриване на лихвите, които са много високи.

Но при новия кредит, по-голяма част от плащанията отиват за покриване на основния дълг, което ни помага да го платим по-бързо.

Важно е да отбележим, че рефинансирането не е подходящо за всички. Трябва да се направи добро проучване на различните варианти и да се изчисли дали ще ни бъде по-изгодно да рефинансираме или не.

Понякога, рефинансирането може да ни струва повече в дългосрочен план, поради по-дългия срок на новия кредит.

В заключение, рефинансирането може да бъде много полезно за намаляване на месечните вноски и ускоряване на плащането на дълга. Но е важно да се направи добро проучване и да се изчисли дали ще ни бъде по-изгодно да рефинансираме или не.

Как да изберем най-доброто решение за рефинансиране на кредити?

Когато решим да рефинансираме нашите кредити, има няколко възможности, които можем да изберем. Най-често срещаните опции са да вземем нов кредит от банка или да използваме кредитна карта с по-нисък лихвен процент за погасяване на старите кредити.

Преди да вземем решение, трябва да направим добро проучване на различните варианти и да изчислим какъв ще бъде общият разход за нас.

Трябва да се обърне внимание на годишния процент на различните кредитни продукти, таксите за обработка на кредита и други допълнителни разходи, които може да има.

Една от най-важните неща, които трябва да направим, е да проверим нашата кредитна история. Ако имаме лоша кредитна история, може да бъде трудно да получим нов кредит с по-нисък лихвен процент. В такъв случай, можем да разгледаме опцията за кредитна карта с по-нисък лихвен процент.

Трябва да се обърне внимание и на срока на новия кредит. Ако решим да вземем нов кредит, трябва да сме сигурни, че ще можем да го погасим в зададения срок. В противен случай, може да се окаже, че новият кредит ще ни струва повече в дългосрочен план.

Важно е да се обърне внимание и на условията за рефинансиране. Някои банки могат да имат специални условия за рефинансиране, като например по-нисък лихвен процент за хора с добра кредитна история.

В заключение, за да изберем най-доброто решение за рефинансиране на нашите кредити, трябва да направим добро проучване на различните възможности и да изчислим какъв ще бъде общият разход за нас. Трябва да се обърне внимание на годишния процент на различните кредитни продукти, таксите за обработка на кредита и други допълнителни разходи, които може да има.

Как да се подготвим за успешно рефинансиране на нашите дългове?

Подготовката за успешно рефинансиране на нашите дългове е много важна. Трябва да направим добра оценка на нашите финансови възможности и да изчислим колко точно ни трябва да заемем.

Преди да подадем заявка за рефинансиране, трябва да се уверим, че сме изплатили всички текущи кредити и дългове, за да можем да получим нов кредит.

Трябва да сме сигурни, че ще можем да плащаме месечните вноски по новия кредит.

След като сме изчислили колко точно ни трябва да заемем, можем да започнем да търсим подходяща банка или кредитен продукт. Трябва да се обърне внимание на годишния процент, таксите за обработка на кредита и други допълнителни разходи, които може да има.

След като сме избрали подходящия кредитен продукт, трябва да подадем заявка за рефинансиране.

В заявката трябва да посочим колко точно искаме да заемем и за какво ще използваме новия кредит.

След като банката одобри заявката ни, трябва да подпишем договора за новия кредит. В договора трябва да са посочени всички условия за рефинансиране, включително годишния процент, таксите за обработка на кредита и други допълнителни разходи.

Важно е да се помни, че рефинансирането не е решение за всички. Трябва да се направи добро проучване и да се изчисли дали ще ни бъде по-изгодно да рефинансираме или не.

В заключение, подготовката за успешно рефинансиране на нашите дългове е много важна. Трябва да направим добра оценка на нашите финансови възможности, да изберем подходящия кредитен продукт и да подадем заявка за рефинансиране. Важно е да се помни, че рефинансирането не е решение за всички и трябва да се направи добро проучване преди да се вземе решение.

         
Оценка: 4.6 / 5 (386 oценка)

Home » Рефинансиране