Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Сибанк

История и развитие на Сибанк

Сибанк е една от водещите банки в България, със солиден опит и дългогодишна история в банковия сектор. Банката е основана през 1998 година и оттогава продължава да се развива и разширява своите услуги.

Сибанк започва като малка регионална банка, но с времето успява да се утвърди като важен играч на банковия пазар.

През годините, банката претърпява различни промени и приспособявания, за да отговори на нуждите на своите клиенти.

Банката разширява своята мрежа от клонове и предлага разнообразни банкови продукти и услуги. Банката предлага разнообразие от кредити, депозити, карти и други финансови инструменти, които отговарят на нуждите на различни видове клиенти.

Банката Също така е активен участник в различни социални инициативи и проекти.

Банката е особено ангажирана с подкрепата на образованието и културата, като финансира различни образователни и културни събития.

Банката също така е известна със своята корпоративна отговорност. Банката се стреми да бъде социално отговорна и да допринася за устойчивото развитие на обществото.

Тя подкрепя различни инициативи и проекти, свързани с опазването на околната среда, социалното включване и здравето.

Банката продължава да се развива и иновира, за да отговори на нуждите на своите клиенти и да предлага качествени банкови услуги. Банката има амбициозни планове за бъдещето и стремежът й е да остане водеща сила в банковия сектор. Банката е изградила силна репутация и се радва на доверието на много клиенти.

Продукти и услуги на Сибанк

Сибанк предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на различните финансови нужди на клиентите. Банката предлага разнообразие от кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Те предоставят възможност на клиентите да финансират покупката на имот, да осъществят различни лични проекти или да развиват своите бизнес идеи.

Освен кредити, Сибанк предлага и различни видове депозити, които осигуряват възвръщаемост на спестените средства със зададена лихва.

Това позволява на клиентите да спестят и да управляват своите финанси по най-добрия начин.

Банката предоставя и разнообразни видове карти, включително дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти. Те предоставят удобство и лесен достъп до финансовите средства на клиентите, както и възможност за безналични плащания в различни търговски обекти.

Банката също така предлага онлайн и мобилно банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите сметки и да извършват различни банкови операции по всяко време и от всяко място. Това предоставя удобство и лесен достъп до финансовите услуги на банката.

Освен основните банкови услуги, Банката предлага и други допълнителни услуги като застраховки, пенсионни фондове и инвестиционни продукти. Тези услуги позволяват на клиентите да управляват своите финанси и да осигурят финансова сигурност за бъдещето си.

Банката се стреми да предоставя качествени и иновативни продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката продължава да развива и разширява своите продукти и услуги, за да бъде в крак с времето и да предоставя най-доброто на своите клиенти.

Корпоративна отговорност и социална ангажираност на Сибанк

Сибанк е ангажирана с корпоративна отговорност и социална ангажираност към обществото. Банката осъществява различни инициативи и проекти, които имат за цел да подкрепят и подобрят социалната среда, в която функционира.

Банката активно подкрепя образователни програми и проекти, които насърчават развитието на младите хора и им осигуряват възможности за постижения и успех.

Това включва предоставяне на стипендии, организиране на образователни събития и сътрудничество с училища и университети.

Сибанк също така е активна в областта на културата и изкуството. Банката подкрепя различни културни събития и проекти, които допринасят за разнообразието и богатството на културния живот в страната. Това включва спонсорство на изложби, концерти, театрални постановки и други културни инициативи.

Освен образованието и културата, банката също така е ангажирана с опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Банката подкрепя проекти и инициативи, които насърчават екологичната осведоменост и помагат за опазването на природата и ресурсите. Това включва финансиране на проекти за възобновяема енергия, екологични и иновативни технологии, както и участие в кампании за почистване на околната среда.

Банката се стреми да бъде социално отговорна и да допринася за благоденствието на обществото. Банката осъществява своята корпоративна отговорност чрез активно участие в различни социални инициативи и проекти.

Тя се стреми да бъде пример за добра практика и да вдъхновява други компании да следват нейния пример.

Банката продължава да развива и подобрява своите програми и проекти за корпоративна отговорност и социална ангажираност, като се стреми да допринесе за по-добро бъдеще за всички. Банката е горда със своите постижения и се ангажира да продължи да бъде активен участник в обществото и да помага за неговото развитие и напредък.

         
Оценка: 4.5 / 5 (558 oценка)

Home » Сибанк