Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:10


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Спешни кредити без доходи

Спешни кредити без доходи

Спешни кредити без доходи – какво означава думичката „спешни“?

Спешни кредити без доходи е услуга, която става все по-популярна в кредитната сфера през последните години. За да изясним нейната същност, първо трябва да видим какво стои зад думичката „спешни“. Спешните кредити са предназначени за потребители, които не могат да чакат за получаването на парите, тъй като са крайно притиснати от времето. Става въпрос за потребители, които към настоящия момент не разполагат със средства за покриване на текущите си разходи (за храна, битови сметки и т. н. ), както и за такива, имащи стари задължения, чийто срок за погасяване вече изтича.

Услугата Спешни кредити без доходи се отличава с максимално опростени процедури за кандидатстване и одобрение. Опростени процедури, благодарение на които се съкращава значително времевият период от самото подаване на кандидатурата до получаването на парите по сметката на клиента. Вече е възможно този времеви период да бъде съкратен дори до броени часове. Така потребителят получава своевременна финансова подкрепа, за да може уверено да си стъпи на краката.

Спешни кредити без доходи – достъпност

Друга отличителна черта на услугата Спешни кредити без доходи е нейната значително по-голямата достъпност в сравнение с тази на банковите кредити. Това се дължи най-вече на факта, че при нея няма толкова много изисквания, на които трябва да отговорят потребителите, за да кандидатстват и да бъдат одобрени. Едно от въпросните изисквания, които отпадат, е изискването за представяне на трудов договор и доказване на редовни доходи. Неговата липса позволява да се разшири осезаемо кръгът на лицата, които биха могли да кандидатстват за кредит.

Услугата Спешни кредити без доходи е достъпна не само за хората, които си работят редовно и на трудов договор. За нея биха могли да кандидатстват също така лица, работещи на граждански договори, както и такива, които упражняват т. нар. свободни професии. Това е изключително положителна тенденция за кредитната сфера като цяло, тъй като броят на лицата в споменатите групи се увеличава непрекъснато. За да могат кредитните услуги да развиват и разширяват пазара си, те задължително трябва да са адекватни на съвременните тенденции в живота и работата на хората.

Спешни кредити без доходи – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви изключително изгодни оферти за спешни кредити без доходи, които ще отговорят в пълна степен на нуждите и очакванията ви. Кредити, които ще ви бъдат отпуснати в максимално кратки срокове, за да ви помогнат да се справите с финансовите предизвикателства пред вас. За да кандидатствате за тях, трябва само да подадете една стандартна форма онлайн и да изчакате отговор от нас. Въпросният отговор ще дойде в рамките на минути, а парите могат да бъдат преведени по сметката ви още на същия ден.

Две са основните оферти за спешни кредити без доходи, които бихме могли да ви предложим. Първата е за бърз кредит до заплата, който е предназначен най-вече за покриване на стандартните ежедневни разходи. При него сумите са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. От друга страна, предлагаме и бърз кредит на месечни вноски с по-големи суми от 400 до 5000 лева. Тук сроковете за погасяване са от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.8 / 5 (316 oценка)

Home » Спешни кредити без доходи