Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Стик кредит

Стик кредит

Стик кредит – за кого е предназначен?

Стик кредит може да бъде предназначен на практика за всеки български гражданин на възраст от 18 до 70 години, разполагащ с валидна лична карта. Гражданин, който има спешна нужда от финансова подкрепа и не може да чака тромавите и продължителни банкови процедури. Този тип кредит ви дава възможност да получите необходимите финансови средства в максимално кратки срокове, така че наистина да ви свършат работа. В допълнение, критериите за одобрение са съвсем достъпни и минимизират риска от отхвърляне на вашата кандидатура.

Можете да използвате взетия Стик кредит за най-различни цели и предназначения. Започвайки от покриване на текущи разходи и погасяване на стари дългове, и стигайки до реализиране на ремонтни дейности или определени инвестиции във вашия дом. Няма да ви бъдат наложени ограничения по отношение на това как да използвате взетия кредит. Единственото, което е важно за вас, е да го употребите разумно, както и да бъдете коректни и да спазите определените срокове за неговото погасяване впоследствие.

Стик кредит – какви са процедурите за кандидатстване и одобрение?

Процедурите за кандидатстване и одобрение за Стик кредит са максимално опростени и съобразени с вашите потребителски нужди и изисквания. Тези процедури се реализират изцяло онлайн, без въобще да е необходимо да ставате от своя настолен компютър или лаптоп. Просто трябва да изберете конкретния тип кредит, от който имате нужда, както и да посочите желаната сума. Подавате стандартната форма за кандидатстване, съдържаща основно данни от личната ви карта, и чакате отговор от кредитора.

А въпросният отговор от кредитора, чрез който ще разберете дали сте одобрени за Стик кредит, обикновено се получава в рамките на няколко минути. Той може да дойде на вашата електронна поща или посредством sms. Ако всичко с вашата кандидатура е наред и сте получили така желаното одобрение, съответната сума пари ще ви бъде преведена отново в рамките на минути. Това може да стане по посочена от вас банкова сметка или пък посредством EasyPay – всичко зависи от вашите изисквания и предпочитания.

Стик кредит – полезни съвети и практики

Продължаваме с няколко полезни съвета и практики, които е добре да следвате при вземане на Стик кредит. Подходете с необходимото внимание и отговорност при избора на конкретна сума. Въпросната сума наистина трябва да отговаря на вашите моменти нужди, но в същото време е необходимо тя да е съобразена и с финансовите ви възможности и платежоспособност. Или казано с други думи, трябва да сте сигурни, че впоследствие няма да имате никакви проблеми с връщането на въпросната сума.

Ако имате каквито и да било неясноти относно дадена точка от предложения ви договор за Стик кредит, задължително се обърнете към кредитора за съответните разяснения. Необходимо е да сте уверени, че условията в договора отговарят в максимална степен на вашите нужди и интереси. Що се отнася до периода на погасяване на взетия кредит, трябва да бъдете изключително дисциплинирани и отговорни във финансов аспект. Не правете излишни покупки или разходи, които биха застрашили финансовата ви стабилност и навременното изплащане на вашите задължения.

         
Оценка: 4.8 / 5 (331 oценка)

Home » Стик кредит