Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Студентски кредит

Студентски кредит

Студентски кредит – защо студентите имат нужда от тази услуга?

Студентски кредит е услуга, чиято цел е да отговори на нуждата от спешна финансова подкрепа на младите хора, обучаващи се към настоящия момент във висши учебни заведения. Тази услуга би могла им свърши работа за покриване на различни типове разходи. Като примери ще посочим разходите за плащане на семестриални такси, за наеми в студентските общежития или квартири, за закупуване на учебни пособия. В определени случаи е възможно да се вземе подобен кредит също така за покриване на разходи за храна и битови сметки.

Студентството е един от най-важните периоди в живота на човека. Период, по време на който той практически се отделя от родителите си и започва да става финансово независим от тях. Последното обаче не е никак лесна задача и е възможно в определени моменти той да изпадне във временна неплатежоспособност. Вземането на студентски кредит ще му помогне да излезе от подобни затруднени ситуации, както и да не пропуска важни плащания, каквито несъмнено са семестриалните такси и наемите за общежитие или квартира.

Студентски кредит – какви преимущества могат да ви предоставят фирмите за бързи кредити?

Ако и вие сте студент, който има спешна нужда от финансови средства, ви препоръчваме да се насочите към фирмите за бързи кредити. Те са в състояние да ви предоставят студентски кредит много по-бързо и удобно в сравнение с банките. Истината е, че банковите процедури в повечето случаи са доста тромави и може да ви се наложи да чакате седмици наред за получаване на желаната сума. Освен това за студенти с почти никаква кредитна история е много несигурна перспективата за одобрение за банков кредит.

В случай, че се насочите към фирмите за бързи кредити обаче, кандидатстването за студентски кредит ще се опрости значително. Всичко, което ще трябва да направите, е да попълните един стандартен формуляр за кандидатстване и да го изпратите онлайн. Ако сте одобрени за съответния кредит, е възможно да получите парите дори още на същия ден. Шансът за одобрение при фирмите за бързи кредити е доста по-голям, тъй като техните критерии са осезаемо занижени в сравнение с тези на банките.

Студентски кредит – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви изгодни оферти за студентски кредит, съобразени в максимална степен с нуждите и интересите на съвременните млади хора. Оферти, които ще ви бъдат от голяма полза за покриване на текущите разходи и за справяне с финансовите предизвикателства, пред които сте изправени. Първата сред тези оферти е своеобразен бърз кредит до заплата. Сумите, за които бихте могли да кандидатствате при избиране на тази опция, са от 50 до 1000 лева. От друга страна, срокът за погасяване на съответният кредит, е възможно да бъде от 5 до 45 дни.

Налице при нас е и още една изключително изгодна оферта за младите хора, които търсят по-голяма сума или по-дълъг срок за погасяване. Става въпрос за студентски кредит на месечни вноски. При него сумите са в диапазона между 500 и 4000 лева. Що се отнася до сроковете за погасяване, те могат да бъдат от 2 до 12 месеца. Изберете вариантите, които най-добре отговарят на вашите финансови възможности и платежоспособност към настоящия момент.

         
Оценка: 4.9 / 5 (558 oценка)

Home » Студентски кредит