Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:09


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Топ кредит

Топ кредити за покупку недвижимости

Купувањето на недвижимост е една од најголемите инвестиции во животот на секој човек. Затоа е важно да се најде најдобриот начин за финансирање на оваа инвестиција. Топ кредитите за покупка на недвижимост се најдобрите опции за оние кои сакаат да купат своја куќа или стан.

Првиот топ кредит за покупка на недвижимост е кредитот со фиксна каматна стапка.

Овој вид на кредит е одличен за оние кои сакаат да знаат точно колку ќе плаќаат месечно за својата недвижимост. Фиксната каматна стапка е заклучена во одреден период, обично од 5 до 10 години, и не се менува во текот на тој период. Ова значи дека месечните рати се стабилни и предвидливи, што е одлично за планирање на буџетот.

Вториот топ кредит за покупка на недвижимост е кредитот со варијабилна каматна стапка.

Овој вид на кредит е одличен за оние кои сакаат да имаат можност за промена на каматната стапка во текот на периодот на кредитот. Варијабилната каматна стапка може да се менува во зависност од промените на пазарот, што значи дека месечните рати можат да се менуваат. Ова може да биде предизвик за планирање на буџетот, но исто така може да овозможи пониски месечни рати во случај на пониска каматна стапка.

Третиот топ кредит за покупка на недвижимост е кредитот со депозит.

Овој вид на кредит е одличен за оние кои имаат доволно средства за да го платат депозитот за недвижимоста. Кредитот со депозит значи дека банката го покрива дел од цената на недвижимоста, а останатото се плаќа со кредит. Ова може да значи пониски месечни рати и пониски каматни стапки, што е одлично за оние кои имаат доволно средства за да го платат депозитот.

Топ кредитите за покупка на недвижимост се одлични опции за оние кои сакаат да купат своја куќа или стан. Со правилно планирање и избор на најдобриот кредит, купувањето на недвижимост може да биде успешна инвестиција во вашиот живот.

Топ кредити за лични нужди

Кога станува збор за лични потреби, Топ кредитите се одличен начин за финансирање на различни проекти и потреби. Овие кредити можат да бидат корисни за покривање на различни трошоци, од плаќање на патувања до купување на нова кола или реновирање на домот.

Првиот топ кредит за лични потреби е кредитот со фиксна каматна стапка.

Овој вид на кредит е одличен за оние кои сакаат да знаат точно колку ќе плаќаат месечно за својата заем. Фиксната каматна стапка е заклучена во одреден период, обично од 1 до 5 години, и не се менува во текот на тој период. Ова значи дека месечните рати се стабилни и предвидливи, што е одлично за планирање на буџетот.

Вториот топ кредит за лични потреби е кредитот со варијабилна каматна стапка.

Овој вид на кредит е одличен за оние кои сакаат да имаат можност за промена на каматната стапка во текот на периодот на кредитот. Варијабилната каматна стапка може да се менува во зависност од промените на пазарот, што значи дека месечните рати можат да се менуваат.

Ова може да биде предизвик за планирање на буџетот, но исто така може да овозможи пониски месечни рати во случај на пониска каматна стапка.

Третиот топ кредит за лични потреби е кредитот со гаранција. Овој вид на кредит е одличен за оние кои немаат доволно добра кредитна историја или немаат доволно средства за да го платат заемот. Кредитот со гаранција значи дека некој друг ќе гарантира за заемот, што може да овозможи поголема веројатност за одобрување на кредитот.

Топ кредитите за лични потреби се одлични опции за оние кои сакаат да финансираат различни проекти и потреби. Со правилно планирање и избор на најдобриот кредит, може да се овозможи финансиска стабилност и успешно покривање на различни потреби.

Топ кредити за бизнеса

Бизнис кредитите се одличен начин за финансирање на различни бизнис проекти и потреби. Овие кредити можат да бидат корисни за покривање на трошоци како купување на нова опрема, плаќање на плати и сметки, како и за финансирање на нови проекти и идеи.

Првиот топ кредит за бизнис е кредитот со фиксна каматна стапка.

Овој вид на кредит е одличен за оние кои сакаат да знаат точно колку ќе плаќаат месечно за својата заем. Фиксната каматна стапка е заклучена во одреден период, обично од 1 до 5 години, и не се менува во текот на тој период. Ова значи дека месечните рати се стабилни и предвидливи, што е одлично за планирање на буџетот на бизнисот.

Вториот топ кредит за бизнис е кредитот со варијабилна каматна стапка.

Овој вид на кредит е одличен за оние кои сакаат да имаат можност за промена на каматната стапка во текот на периодот на кредитот. Варијабилната каматна стапка може да се менува во зависност од промените на пазарот, што значи дека месечните рати можат да се менуваат.

Ова може да биде предизвик за планирање на буџетот, но исто така може да овозможи пониски месечни рати во случај на пониска каматна стапка.

Третиот топ кредит за бизнис е кредитот со гаранција. Овој вид на кредит е одличен за оние кои немаат доволно добра кредитна историја или немаат доволно средства за да го платат заемот. Кредитот со гаранција значи дека некој друг ќе гарантира за заемот, што може да овозможи поголема веројатност за одобрување на кредитот.

Топ кредитите за бизнис се одлични опции за оние кои сакаат да финансираат различни бизнис проекти и потреби. Со правилно планирање и избор на најдобриот кредит, може да се овозможи финансиска стабилност и успешно покривање на различни потреби на бизнисот.

         
Оценка: 4.6 / 5 (280 oценка)

Home » Топ кредит