Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:54


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит банка

Уникредит банка – история и развитие

Уникредит банка – история и развитие

Уникредит банка е италианска банка, основана през 1870 година в Торино. През годините банката се развива и става една от най-големите банки в Европа. През 1999 година една банка от Австрия, Хипо Вереинсбанк, се обединява с друга банка и става Уникредит Груп.

Днес Уникредит Груп е една от най-големите банки в Европа с наличност в повече от 14 държави.

Банката, която е известна с иновативните си продукти и услуги, е много популярна. Банката предлага широка гама от финансови продукти, включително кредити, депозити, кредитни карти и инвестиционни продукти.

Банката, която е известна със своите услуги за онлайн банкиране, позволява на клиентите да управляват своите сметки от всяко място по света.

Ако желаете да откриете банкова сметка, можете да посетите най-близкото отделение на банката или да я откриете онлайн. За да откриете сметка, ще трябва да предоставите личните си данни и да подпишете договора за откриване на сметка.

След като откриете банкова сметка, ще имате достъп до разнообразни финансови продукти и услуги, които ще ви помогнат да управлявате своите финанси по-ефективно.

В заключение, една от най-големите банки в Европа предлага широка гама от финансови продукти и услуги. Ако искате да откриете сметка в Уникредит банка, можете да го направите онлайн или да посетите най-близкото им отделение.

Услуги и продукти на Уникредит банка

Услуги и продукти на Уникредит банка

Уникредит банка предлага широка гама от финансови продукти и услуги, които са насочени към различни клиенти. Банката предлага кредити за жилищно строителство, автомобили, лични нужди и бизнес кредити. Кредитите на тази банка са с конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване.

Освен кредити, тази банка предлага и различни видове депозити. Клиентите могат да избират между различни видове депозити, като срочни и спестовни депозити. Лихвените проценти на депозитите в една от най-големите банки в Европа са конкурентни и условията за погасяване са гъвкави.

Банката предлага разнообразни видове кредитни карти.

Кредитните карти на банката са с конкурентни лихвени проценти и предлагат различни видове наградни точки и бонуси. Клиентите могат да избират между различни видове кредитни карти, като златни, сребърни и платинени карти.

Банката предлага и инвестиционни продукти, които са насочени към клиенти, които искат да инвестират своите пари в различни финансови инструменти.

Инвестиционните продукти на тази банка са с конкурентни лихвени проценти и предлагат различни видове инвестиционни възможности.

Освен това, банката предлага и услуги за онлайн банкиране, които позволяват на клиентите да управляват своите сметки от всяко място по света. Клиентите могат да проверяват баланса на своите сметки, да правят преводи и да извършват други финансови операции чрез онлайн банкиране.

В заключение, Уникредит банка предлага широка гама от финансови продукти и услуги, които са насочени към различни клиенти. Банката предлага кредити, депозити, кредитни карти, инвестиционни продукти и услуги за онлайн банкиране.

Как да откриете сметка в Уникредит банка

Как да откриете сметка в Уникредит банка

Откриването на банкова сметка в Уникредит банка е лесно и бързо. Клиентите могат да открият сметка в банката, като посетят най-близкото отделение на банката или като я открият онлайн.

За да откриете банкова сметка в тази финансова институция, ще трябва да предоставите личните си данни и да подпишете договора за откриване на сметка.

Клиентите трябва да предоставят своето име, адрес, телефонен номер и личен идентификационен номер.

След като сте предоставили личните си данни, ще трябва да изберете вид сметка, който искате да откриете. Банката предлага различни видове сметки, включително лични сметки, бизнес сметки и сметки за младежи.

След като сте избрали вид сметка, ще трябва да изберете и вид валута, в която да бъде открита сметката.

Банката предлага различни видове валути, като евро, долари и левове.

След като сте избрали вид сметка и валута, ще трябва да подпишете договора за откриване на сметка. Когато договорът е подписан, ще получите своята банкова карта и ще можете да започнете да използвате своята нова сметка.

Ако желаете да откриете банкова сметка чрез интернет, можете да посетите уебсайта на банката и да следвате инструкциите за откриване на сметка. Онлайн откриването на сметка е бързо и удобно, като клиентите могат да открият сметка от всяко място по света.

В заключение, откриването на банкова сметка в една от най-големите банки в Европа е лесно и бързо. Клиентите могат да открият сметка в банката, като посетят най-близкото отделение на банката или като я открият онлайн.

         
Оценка: 4.8 / 5 (502 oценка)

Home » Уникредит банка