Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:22


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит Булбанк Бургас

Историята на Уникредит Булбанк Бургас: От създаването до днес

Параграф номер 1: „Историята на Уникредит Булбанк Бургас: От създаването до днес“

УниКредит Булбанк Бургас е една от водещите банки в България и важен играч на банковия пазар в региона на Бургас. Има богата история, която се простира от самото си създаване до наши дни.

Банката е основана през 1992 г. като Търговска банка Бургас АД. След редица промени и придобивки, през 2004 г.

банката се присъединява към УниКредит Груп – една от най-големите банкови групи в Европа. Това беше важна стъпка за развитието на банката, която започва да предлага все по-широк спектър от финансови услуги в Бургас и региона.

Уникредит Булбанк Бургас не само разширява своите финансови услуги, но и активно подкрепя и развива инициативи в обществото.

Банката работи в тясно сътрудничество с местни организации и институции, за да подпомогне развитието на Бургас и неговата околност.

През годините Уникредит Булбанк в Бургас е осигурил финансиране за множество проекти в публичната сфера. Банката е активна в областта на социалната отговорност, подкрепяйки различни сфери като образование, култура, спорт, здравеопазване и околната среда.

Освен това, Уникредит Банка Бургас осъществява и подкрепя собствени инициативи за развитие и подпомагане на местната общност. Програмата за корпоративна социална отговорност на банката включва проекти за насърчаване на предприемачеството, образованието и развитието на младите хора, както и подкрепа за здравеопазването и културата.

Във всички свои дейности, Уникредит Банка България се стреми да бъде активен партньор и подкрепа за развитието на общността в Бургаската област. Банката продължава да развива и подобрява своите финансови услуги, като в същото време остава фокусирана върху обществената отговорност и устойчивото развитие на Бургас.

Финансовите услуги, предлагани от Уникредит Булбанк Бургас

Параграф номер 2: „Финансовите услуги, предлагани от Уникредит Булбанк Бургас“

Уникредит Булбанк Бургас предлага разнообразие от финансови услуги, които отговарят на нуждите и изискванията на клиентите си. Банката предоставя услуги както на физически лица, така и на бизнес клиенти, с цел да им помогне в постигането на финансовите им цели.

Една от основните услуги, предлагани от Уникредит Булбанк Бургас, е банково обслужване за физически лица. Клиентите могат да откриват различни видове банкови сметки, като текущи сметки, сметки за спестявания и различни видове валутни сметки. Освен това, банката предлага и различни видове кредити – от лични заеми до ипотечни кредити, които могат да помогнат на клиентите да реализират своите планове и проекти.

За бизнес клиентите, Бургас предлага цялостни финансови решения и услуги.

Банката предоставя бизнес кредити и заеми, търговски италони, факторинг, инвестиционни услуги, валутни операции и много други. Банката се стреми да бъде активен партньор и подкрепа за бизнес клиентите си, като им предлага персонализирани решения и консултации, които да отговарят на техните специфични нужди и цели.

Уникредит Булбанк Бургас също така предлага разнообразни допълнителни услуги, които обогатяват и подобряват банковото обслужване. Клиентите могат да се възползват от интернет и мобилно банкиране, което им позволява да управляват своите сметки и да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място. Освен това, банката предлага и различни видове застраховки, включително автомобилни застраховки, за да осигури допълнителна защита за своите клиенти.

Със своето разнообразие от финансови услуги, банката в Бургас на Уникредит се стреми да бъде партньор на своите клиенти в тяхното финансово развитие и постигането на успех. Банката се отличава със своята професионалност, надеждност и иновативност, които я правят предпочитан избор за много хора и компании в Бургас и региона.

Участията и приносът на Уникредит Булбанк Бургас в обществените инициативи и проекти в Бургас

Параграф номер 3: „Участията и приносът на Уникредит Булбанк Бургас в обществените инициативи и проекти в Бургас“

Уникредит Булбанк Бургас е активен участник в обществените инициативи и проекти в Бургас, като проявява голям интерес и ангажимент към развитието на общността. Банката редовно подкрепя и спонсорира различни събития, проекти и организации, които допринасят за благото на града и неговите жители.

Уникредит Булбанк Бургас е сътрудник на местни организации и институции, като подкрепя инициативи и проекти, които имат значим принос за развитието на общността. Банката е особено активна в областта на образованието, подкрепяйки различни образователни програми и институции. Тя предоставя финансова подкрепа за училища и университети, с цел подобряване на образователните условия и развитие на младите хора.

Освен образователните проекти, Банка Уникредит Булбанк в Бургас също така подкрепя инициативи и проекти в областта на културата и спорта.

Банката е спонсор на различни културни и спортни събития, които допринасят за разнообразието и привличането на туристи в Бургас. Тя също така подкрепя местни спортни клубове и организации, които се грижат за развитието на спорта в града.

Уникредит Булбанк Бургас също така е активен във външни инициативи и проекти за подобряване на околната среда и опазване на природата. Банката се ангажира с различни екологични проекти и инициативи, които помагат за запазване на природните ресурси и опазване на биоразнообразието.

Со своето участие и принос в обществените инициативи и проекти в Бургас, Уникредит Банк Бургас показва своята ангажираност към общността и желанието си да допринася за нейното развитие и благосъстояние. Банката продължава да подкрепя и финансира различни проекти и организации, които имат положителен принос за града и неговите жители, утвърждавайки се като надежден и отговорен партньор в обществената сфера.

         
Оценка: 4.7 / 5 (250 oценка)

Home » Уникредит Булбанк Бургас