Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:24


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит булбанк варна

Историята на Уникредит Булбанк Варна: От първите стъпки до водеща банка в региона

Уникредит Булбанк Варна е една от водещите банки в областта на Варна и региона. Историята на банката започва преди много години, когато тя е създадена като част от Уникредит Груп, един от най-големите банкови конгломерати в света.

Основана през 1994 година, Уникредит Булбанк Варна започва да предлага банкови услуги на местното население във Варна и околните райони. Стабилността на банката и качеството на предлаганите услуги бързо я превръщат в предпочитан избор за много клиенти.

С годините Уникредит Булбанк Варна продължава да развива и модернизира своите услуги. Банката предлага широк спектър от финансови продукти и услуги, включително депозити, заеми, кредитни карти, инвестиционни възможности и много други. Специални програми и условия са налични за различни типове клиенти – от физически лица до малки и големи предприятия.

Уникредит Булбанк Варна се гордее със своя репутация на надежден и иновативен финансов партньор.

Банката разбира, че за да остане конкурентна и успешна, трябва да отговаря на променящите се нужди и изисквания на клиентите си. Това включва постоянно развитие и подобряване на услугите, както и инвестиции в модерни технологии и дигитални решения.

Съществуването и успехът на Уникредит Булбанк Варна не се ограничават само до банковите услуги. Банката е активен участник в общността и подкрепя местни проекти и инициативи. Отделяйки голямо внимание на обществената отговорност, Уникредит Булбанк Варна допринася за устойчивото развитие и благоденствието на региона.

Уникредит Булбанк Варна продължава да бъде предпочитана банка за много клиенти в региона. Нейната история на успеха и ангажиментът към клиентите и общността гарантират, че банката ще продължи да предлага качествени финансови решения и да играе важна роля в икономическото развитие на Варна и околните райони.

Услугите на Уникредит Булбанк Варна: Финансови решения за всеки клиент

Услугите на Уникредит Булбанк Варна са съобразени с разнообразните нужди на клиентите и обхващат широк спектър от финансови решения. Банката предлага различни видове депозити, които са предназначени да отговарят на специфичните изисквания и цели на клиентите. Отново Уникредит Булбанк Варна показва своята ангажираност към клиентите, като предлага разнообразни възможности за заеми.

Без значение дали клиентът има нужда от заем за лични нужди, за покупка на жилище или за финансиране на бизнеса си, банката има подходящи решения.

Кредитните карти на Уникредит Булбанк Варна са също една от предимствата за клиентите. Банката предлага различни видове карти, които включват възможности за натрупване на бонус точки, разсрочено плащане и други предимства.

Това дава възможност на клиентите да изберат карта, която най-добре отговаря на техните нужди и предпочитания.

Освен това, Уникредит Булбанк Варна предоставя и различни инвестиционни възможности. Клиентите имат възможност да инвестират в акции, облигации, фондове и други финансови инструменти. Банката осигурява професионални съвети и услуги, които помагат на клиентите да направят информирани и успешни инвестиции.

Дигиталните услуги също са важна част от портфолиото на Уникредит Булбанк Варна.

Банката предлага онлайн и мобилно банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите финанси от всяко място и по всяко време. Това включва възможности за преводи, заплащане на сметки, проверка на баланси и много други функции.

Уникредит Булбанк Варна се стреми да предоставя индивидуално и персонализирано обслужване на своите клиенти. Банката се гордее със своята отзивчивост и гъвкавост в отговор на нуждите на всеки клиент. Независимо дали става въпрос за физически лица или за малки и големи предприятия, Уникредит Булбанк Варна предлага финансови решения, които отговарят на изискванията и целите на клиентите.

Уникредит Булбанк Варна и обществената отговорност: Подкрепа на общността и устойчиво развитие

Уникредит Булбанк Варна има силно ангажираност към обществената отговорност и възприема сериозно своята роля във варненската общност. Банката изразява това ангажираност чрез подкрепа на различни обществени инициативи и проекти.

Една от сферите, в които Уникредит Булбанк Варна активно се ангажира, е подкрепата на образованието. Банката осъществява различни проекти, насочени към подпомагане на учениците и студентите.

Това може да включва предоставяне на стипендии, организиране на образователни събития и финансиране на образователни проекти. С цел улесняване на достъпа до образование, Уникредит Булбанк Варна също така предлага специални условия за заеми за образователни цели.

Устойчивото развитие е друг аспект, към който Уникредит Булбанк Варна отдава голямо значение. Банката подкрепя проекти и инициативи, насочени към опазване на околната среда и намаляване на въглеродния отпечатък.

Това включва финансиране на проекти за енергийна ефективност и въвеждане на зелени технологии. Освен това, Уникредит Булбанк Варна се стреми да бъде екологично отговорна банка, като прилага практики за оптимизиране на енергийната консумация и намаляване на отпадъците.

Банката също така е активен участник в социалната сфера и подкрепя различни обществени и социални проекти. Тя се включва в инициативи, насочени към подпомагане на хора със специални нужди, помощ на бездомни и защита на правата на децата.

Уникредит Булбанк Варна предлага и специални програми за финансиране на социални проекти и организации.

Със своите действия и ангажименти, Уникредит Булбанк Варна доказва своята обществена отговорност и стремежа си към устойчиво развитие. Банката продължава да подкрепя общността и да допринася за по-доброто бъдеще на Варна и региона. Това е едно от основните привличащи фактори за клиентите, които се чувстват добре, че избират Уникредит Булбанк Варна като своя финансов партньор.

         
Оценка: 4.8 / 5 (607 oценка)

Home » Уникредит булбанк варна