Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 04.10.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит булбанк варна

Уникредит булбанк варна – история и развитие

Уникредит булбанк варна е една от най-големите банки в България, като е част от Уникредит Груп, една от най-големите банкови групи в Европа. Банката има дълга история, която започва през 1992 година, когато банката е създадена като Холдингова компания на Черноморския банк.

През 2000 година Холдинговата компания се превръща в Уникредит Булбанк, като по този начин банката става част от Уникредит Груп. От тогава насам Уникредит Булбанк варна е известна като една от най-надеждните и успешни банки в България.

Уникредит Булбанк варна е банка, която предлага широк спектър от банкови услуги и продукти. Банката предлага банкови сметки, кредити, дебитни карти, кредитни карти, инвестиционни продукти, застраховки и много други.

Банката има много гъвкави условия за кредитиране, което я прави много привлекателна за клиентите.

Освен това, Уникредит Булбанк варна има много удобни услуги за онлайн банкиране, което прави живота на клиентите по-лесен. Клиентите могат да проверят баланса на своите сметки, да правят преводи и да плащат сметки онлайн, без да трябва да посещават банката.

Уникредит Булбанк варна има много локации в града и околностите. Банката има много удобни банкомати, които са разположени на много места в града. Това прави лесно за клиентите да изтеглят пари и да правят банкови операции, докато са в движение.

Услуги на Уникредит булбанк варна за клиентите

Уникредит булбанк варна е банка, която предлага много услуги за своите клиенти. Банката има много гъвкави условия за кредитиране, което я прави много привлекателна за клиентите. Услугите на Уникредит Булбанк варна са насочени към всички видове клиенти, включително физически лица, малки и средни предприятия и големи корпорации.

Една от най-популярните услуги на Уникредит Булбанк варна е банковата сметка.

Банката предлага различни видове банкови сметки, включително текущи сметки, сметки за спестявания и валутни сметки. Клиентите могат да изберат сметката, която най-добре отговаря на техните нужди и изисквания.

Освен банковите сметки, Уникредит Булбанк варна предлага и различни видове кредити. Банката предлага кредити за всички видове нужди, включително за покупка на имоти, автомобили и други.

Кредитите на Уникредит Булбанк варна са с много гъвкави условия и конкурентни лихви.

Уникредит Булбанк варна предлага и различни видове карти за своите клиенти. Банката предлага дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти. Картите на Уникредит Булбанк варна са много удобни за използване и предлагат много предимства за клиентите.

Освен това, Уникредит Булбанк варна предлага и различни инвестиционни продукти за своите клиенти.

Банката предлага акции, облигации, фондове и други инвестиционни продукти. Инвестиционните продукти на Уникредит Булбанк варна са с много добри условия и могат да бъдат много полезни за клиентите, които търсят високи доходи от своите инвестиции.

Клиентите на Уникредит Булбанк варна могат да се възползват и от различни застраховки, които банката предлага. Банката предлага застраховки за автомобили, имоти и живот. Застраховките на Уникредит Булбанк варна са с много добри условия и могат да бъдат много полезни за клиентите, които търсят защита за своите имущества.

Локации на Уникредит булбанк варна в града и околностите

Уникредит булбанк варна има много локации в града и околностите, които правят банката много достъпна за клиентите. Банката има много удобни банкомати, които са разположени на много места в града.

Клиентите могат да изтеглят пари и да правят банкови операции на тези банкомати, което е много удобно, особено когато клиентите са в движение.

Уникредит Булбанк варна има много филиали в града и околностите, където клиентите могат да получат различни банкови услуги. Филиалите на Уникредит Булбанк варна са много модерни и удобни, като предлагат различни услуги, като например кредитиране, откриване на банкови сметки, издаване на карти и други.

Една от най-големите локации на Уникредит Булбанк варна е в центъра на града. Тази локация е много удобна за клиентите, тъй като се намира на много централно място и е лесно достъпна.

Филиалът в центъра на града предлага много услуги, като например кредитиране, откриване на банкови сметки и издаване на карти.

Освен това, Уникредит Булбанк варна има филиали и в други части на града. Някои от тези филиали са разположени в молове и търговски центрове, което прави банката много удобна за клиентите, които пазаруват или работят в тези места.

Филиалите на Уникредит Булбанк варна са много модерни и удобни, като предлагат различни услуги, като например кредитиране, откриване на банкови сметки, издаване на карти и други.

Клиентите на Уникредит Булбанк варна могат да получат помощ и от онлайн услугите на банката. Банката предлага много удобни онлайн услуги, като например онлайн банкиране и мобилно банкиране. Клиентите могат да проверят баланса на своите сметки, да правят преводи и да плащат сметки онлайн, без да трябва да посещават банката. Това прави живота на клиентите по-лесен и по-удобен.

         
Оценка: 4.8 / 5 (607 oценка)

Home » Уникредит булбанк варна