Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит булбанк велико търново

История и развитие на Уникредит булбанк във Велико Търново

Уникредит булбанк велико търново е една от водещите банки в града и в цялата страна. Банката има дълга и успешна история във Велико Търново, като е играла важна роля в развитието на икономиката и общността на града.

Открита през 1991 година, Уникредит булбанк велико търново е била основана с цел да предоставя качествени финансови услуги на местните жители и бизнеси. През годините банката се е развивала и разширявала своето присъствие в града, предлагайки разнообразни продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите.

Уникредит булбанкът във Велико Търново е известен със своята ефективност и надеждност във финансовия сектор.

Банката предлага различни банкови услуги, включително внасяне и теглене на пари, откриване на банкови сметки, кредитиране на частни лица и предприятия, инвестиционни услуги и други. Клиентите на банката във Велико Търново могат да се възползват от разнообразие от продукти и услуги, които са предоставени с цел да им помогнат в управлението на финансите им.

Уникредит Булбанк Велико Търново е активен участник в икономиката на града. Банката подпомага различни инициативи и проекти, които са насочени към подкрепа на бизнеса и развитието на града. Тя също така предоставя на работниците в града възможности за обучение и развитие, което помага за подобряване на професионалните им умения и увеличаване на икономическата активност.

В заключение, една банка с дългогодишен опит и силно присъствие в града на Велико Търново е Уникредит булбанк. Банката предоставя на клиентите си разнообразни и качествени финансови услуги, като е активен участник в икономиката и общността на Велико Търново.

Продукти и услуги на Уникредит булбанк във Велико Търново

Уникредит булбанк велико търново предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на финансовите нужди на клиентите в града. Банката е насочена към предоставяне на иновативни и удобни решения за банковите нужди на физически и юридически лица.

Една от основните услуги, предоставяни от Уникредит булбанк велико търново, е откриването и управлението на банкови сметки. Клиентите могат да отворят различни видове сметки, включително текущи сметки, спестовни сметки и депозитни сметки. Банката предоставя и услуги за онлайн банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите финанси по удобен и сигурен начин от всяко устройство с интернет достъп.

Освен банковите сметки, Уникредит булбанк велико търново предлага и различни видове заеми. Клиентите могат да получат кредити за покупка на имоти, автомобили, за образование или други лични нужди.

Банката предоставя и бизнес кредити, които помагат на предприятията да развиват своя бизнес и да реализират своите проекти.

Уникредит Булбанк Велико Търново също предлага услуги за инвестиране. Банката помага на индивидуалните и корпоративните клиенти да управляват и развиват своите инвестиционни портфейли. Клиентите могат да получат консултации и съвети от опитни финансови консултанти, които ще им помогнат да вземат информирани решения за своите инвестиции.

В заключение, предлагат се комплексни и качествени финансови продукти и услуги в Уникредит Булбанк, Велико Търново. Банката поддържа разнообразни видове банкови сметки, предоставя кредити за различни нужди, предлага инвестиционни услуги и подпомага клиентите в управлението на техните финанси. Уникредит Булбанк Велико Търново е надежден и иновативен партньор за всички, които имат нужда от банкови услуги.

Ролята на Уникредит булбанк във Велико Търново за местната икономика и общност

Уникредит булбанк велико търново има значителна роля за местната икономика и общност. Банката не само предоставя финансови услуги на клиентите си, но и активно участва в подкрепата на местния бизнес и развитието на града.

Една от ролите на Уникредит булбанк велико търново е предоставянето на кредити на предприятия и предприемачи. Банката подпомага различни бизнес проекти и инициативи, като предоставя финансови ресурси и консултации. Това помага на предприятията да разрастват се развиват, създавайки нови работни места и стимулирайки растежа на икономиката в региона.

Освен финансовата подкрепа, Уникредит булбанк велико търново е активен участник в общностните инициативи. Банката подпомага различни проекти в областта на образованието, здравеопазването, спорта и културата.

Тя също така осигурява спонсорства и дарения, които помагат на местните организации и училища да реализират своите цели и да предоставят по-добър живот на общността.

Уникредит Булбанк, Велико Търново се стреми да изгради дългосрочни и взаимовигодни връзки с клиентите и общността. Банката активно работи за удовлетворяване на потребностите на клиентите си и създаване на стабилна икономическа среда в града. Това има положителен ефект върху местната икономика, като се създават нови възможности за растеж и развитие.

В заключение, филиалът на Уникредит Булбанк във Велико Търново изиграва важна роля за местната икономика и общността. Банката не само предоставя разнообразни финансови услуги на клиентите си, но и активно подпомага бизнеса и развитието на града. Със своите инициативи и дарения, банката във Велико Търново има положителен принос за общността и помага за създаването на по-добър живот за всички.

         
Оценка: 4.5 / 5 (424 oценка)

Home » Уникредит булбанк велико търново