Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит булбанк еик

История и развитие на Уникредит булбанк еик

Историята и развитието на Уникредит булбанк еик са тясно свързани със създаването на банката през 1997 година. Тя е част от големия италиански финансов конгломерат Уникредит Груп, който е една от най-големите банкови групи в Европа.

Уникредит булбанк еик започва своята дейност като универсална банка, предлагаща цялостен набор от продукти и услуги на своите клиенти. През годините банката е претърпяла значително развитие и е станала една от водещите банки в България.

През последните години, Уникредит булбанк е проявил значително присъствие в страната чрез откриването на нови клонове и предлагането на нови продукти и услуги. Банката е насочена към удовлетворяването на нуждите на своите клиенти и им предлага широк спектър от финансови решения.

Основните продукти и услуги, предлагани от Уникредит булбанк, включват депозити, кредити, карти, плащания и електронни банкови услуги.

Интересно е, че Уникредит булбанк се стреми не само да бъде водеща банка в България, но и проявява ясна социална отговорност. Тя активно подкрепя инициативи и проекти, свързани с образованието, културата, спорта и опазването на околната среда. Банката е ангажирана с устойчивото развитие и подкрепя местните общности.

Историята и развитието на Уникредит Булбанк Ейк са свидетелство за постоянния растеж и разширяване на банката на българския пазар. Тя продължава да иновира и се адаптира към промените в банковия сектор, за да предлага най-добрите продукти и услуги на своите клиенти. В бъдеще можем да очакваме още по-голямо развитие и успех от страна на Уникредит булбанк.

Продукти и услуги на Уникредит булбанк еик

Продуктите и услугите, предоставяни от Уникредит булбанк еик, са съобразени със специфичните нужди на клиентите и са насочени към удовлетворяването на тяхните финансови цели и изисквания. Банката предлага широк спектър от банкови продукти, които включват различни видове депозити, кредити, карти, плащания и електронни банкови услуги.

Една от ключовите услуги на Уникредит булбанк е депозитната програма. Клиентите могат да изберат от различни видове депозити, включително срочни и спестовни сметки, които им предоставят възможност да увеличат своите средства и да ги управляват по най-добрия начин.

Кредитните продукти на банката са съобразени с различните потребности на клиентите. Уникредит булбанк предлага различни видове кредити, включително ипотечни, потребителски и бизнес кредити.

Това дава възможност на клиентите да финансират своите жилищни или бизнес проекти, както и да получат лични кредити за различни цели.

Освен това, Уникредит булбанк предлага и различни видове карти, които улесняват плащанията и осигуряват по-голяма удобство за клиентите. Картите включват дебитни, кредитни и предплатени карти, които могат да бъдат използвани както в страната, така и в чужбина.

Банката осигурява и различни електронни банкови услуги, които позволяват на клиентите да управляват своите финанси по бърз и удобен начин. Това включва онлайн и мобилно банкиране, където клиентите могат да проверяват сметките си, да извършват плащания и трансфери, както и да получават информация за текущите финансови условия.

Продуктите и услугите на Уникредит булбанк еик са съобразени със световните банкови стандарти и са насочени към задоволяването на нуждите на клиентите. Банката постоянно иновира и разширява своето портфолио, за да предоставя най-добрите решения и опции за своите клиенти. Основната цел на Уникредит булбанк е да бъде надежден партньор за своите клиенти и да им помага в постигането на техните финансови цели.

Развитие и социална отговорност на Уникредит булбанк еик

Развитието и социалната отговорност на Уникредит булбанк еик са важни аспекти от дейността на банката. От самото си създаване, Уникредит булбанк е била ангажирана със спазването на високи стандарти на социална отговорност и прилагането на устойчиви банкови практики.

Банката активно подкрепя развитието на общността и е ангажирана с инициативи, насочени към подобряване на образованието, културата и спорта. Уникредит булбанк еик подпомага различни проекти, които помагат за развитието на местната общност и поддържат културното наследство на страната.

Банката също така проявява голям интерес и грижа за околната среда. Уникредит булбанк ангажирана е с опазването на природните ресурси и намаляването на въглеродния отпечатък.

Тя се стреми към устойчиво развитие и прилага мерки за опазване на околната среда във всички аспекти на своята дейност.

Организационната култура на Уникредит булбанк е посветена на социалната отговорност. Банката се стреми да бъде работодател на избор и предлага равни възможности за своите служители. Тя грижи се за тяхното добро усещане и развитие, като осигурява обучения и възможности за кариерно развитие.

Социалната отговорност е основен принцип за фирмата Уникредит булбанк и тя се стреми да бъде лидер в тази област. Банката осъществява своето социално призвание, като подкрепя инициативи, които подобряват качеството на живот и приносят ползи на обществото като цяло. Уникредит Булбанк се ангажира с клиентите, служителите и общността и продължава да допринася за устойчивото развитие на България.

         
Оценка: 4.5 / 5 (537 oценка)

Home » Уникредит булбанк еик