Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит булбанк пловдив тракия

История и развитие на Уникредит булбанк в Пловдив Тракия

Уникредит булбанк е една от водещите банки в България и има значително присъствие в град Пловдив, включително в района на Тракия. Историята на Уникредит булбанк в Пловдив Тракия започва преди много години, когато банката пристига в града и започва да предлага своите услуги на клиентите си.

След няколко години на успешно функциониране, Уникредит булбанк в Пловдив Тракия започва да развива своята дейност и да предлага все по-разнообразни банкови услуги. Банката се стреми да отговори на нуждите на своите клиенти и да бъде най-добрият банков партньор за тях.

Уникредит булбанк в Пловдив Тракия предлага широка гама от банкови продукти и услуги. Клиентите могат да открият различни видове сметки, кредитни карти, ипотечни и потребителски кредити, както и различни видове застраховки.

Банката също така предлага услуги за електронно банкиране, които позволяват на клиентите да управляват своите финанси по-лесно и удобно.

Уникредит булбанк в Пловдив Тракия се стреми да бъде активен участник в обществото и да допринася за неговото благосъстояние. Банката подкрепя различни социални и културни инициативи, които са насочени към развитието на общността. Тя също така подкрепя различни проекти и програми, които имат за цел подобряване на образованието и подкрепа на младите хора.

Уникредит булбанк пловдив тракия продължава да развива своята дейност в града и да предлага на клиентите си най-добрите банкови услуги и продукти. Банката има непрекъснато стремеж към иновации и подобрения, за да отговори на нуждите на своите клиенти и да бъде най-добрият банков партньор за тях.

Продукти и услуги на Уникредит булбанк в Пловдив Тракия

Уникредит булбанк в Пловдив Тракия предлага разнообразие от продукти и услуги, които отговарят на нуждите на своите клиенти. Банката се стреми да бъде най-добрият банков партньор за всеки един от тях и да им осигури удобство и сигурност във финансовите им операции.

Една от основните услуги, които Уникредит булбанк в Пловдив Тракия предлага, са банковите сметки. Клиентите могат да открият различни видове сметки, които отговарят на техните нужди и предоставят удобство и лесен достъп до техните средства. Отличителната черта на тези сметки е, че клиентите могат да ги управляват онлайн, чрез електронното банкиране, което ги прави още по-удобни и достъпни.

Освен банковите сметки, Уникредит булбанк в Пловдив Тракия предлага и различни видове кредитни карти. Клиентите могат да избират от разнообразие от карти, които отговарят на техните нужди и предоставят различни привилегии и награди.

Кредитните карти на Уникредит булбанк пловдив тракия са сигурни и удобни за използване, както в България, така и в чужбина.

Освен това, Уникредит булбанк в Пловдив Тракия предлага и различни видове кредити. Клиентите могат да кандидатстват за ипотечни кредити, които им помагат да си осигурят жилище по своите предпочитания и възможности. Банката предлага и потребителски кредити, които могат да бъдат използвани за различни цели, като покупка на автомобил, ремонт на жилище или пътуване.

Уникредит булбанк пловдив тракия също така предлага и различни видове застраховки, които осигуряват сигурност и защита на клиентите. Клиентите могат да сключат застраховки за живот и здраве, за автомобили и имущество, които ги покриват от различни рискове и несъстоятелности.

Уникредит булбанк в Пловдив Тракия продължава да разширява своите продукти и услуги, за да отговори на нуждите на своите клиенти. Банката се стреми да бъде надежден и удобен банков партньор, който предлага разнообразие от висококачествени продукти и услуги.

Обществена отговорност и принос на Уникредит булбанк в Пловдив Тракия

Уникредит булбанк пловдив тракия е активен участник в обществото и има значителен принос към неговото развитие и благосъстояние. Банката се отличава със своята обществена отговорност и ангажираност към различни социални и културни инициативи.

Една от областите, в които Уникредит булбанк пловдив тракия проявява своята обществена отговорност, е подкрепата на образователни проекти и програми. Банката осъществява партньорства с училища и университети, предоставяйки финансова подкрепа за различни образователни инициативи. Това включва стипендии и грантове за студенти, конкурси и състезания в областта на образованието и наука.

Освен подкрепата на образованието, Уникредит булбанк пловдив тракия също така се ангажира с различни социални инициативи.

Банката подкрепя проекти, насочени към подпомагане на хора в нужда, като например проекти за помощ на бездомни и лица с увреждания. Тя също така подкрепя инициативи, свързани с опазването на околната среда и енергийната ефективност.

Уникредит булбанк пловдив тракия се стреми да бъде активен участник в обществото и да допринесе за неговото благоденствие. Банката осъществява своята обществена отговорност чрез различни социални и културни инициативи, които имат положителен принос за общността. Тя подкрепя образователни проекти, помага на хора в нужда и се ангажира с опазването на околната среда.

Уникредит Булбанк Пловдив Тракия продължава да бъде институция, която се грижи за благополучието на обществото и е отговорна към него. Банката се стреми да бъде надежден и отговорен партньор, който не само предоставя качествени банкови услуги, но и допринася за развитието на обществото и подпомага хората в нужда.

         
Оценка: 4.5 / 5 (554 oценка)

Home » Уникредит булбанк пловдив тракия