Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит булбанк стара загора

Историята на Уникредит булбанк Стара Загора: От основаването до днес

Уникредит булбанк Стара Загора е една от водещите банки в България с богата история, която започва още през 1992 година. Банката е част от голямата международна финансова група Уникредит, която е присъствала на българския пазар от 1997 година. През годините Уникредит булбанк Стара Загора се развива и се превръща в надежден партньор за своите клиенти.

От самото си създаване, банката се фокусира върху предоставянето на качествени финансови услуги и иновативни решения на своите клиенти. Стара Загора, като важен икономически и културен център на България, е избрана като основна локация за развитие на банката.

Тя успешно привлича и обслужва както индивидуални клиенти, така и малки и средни предприятия, предлагайки широка гама от банкови продукти и услуги.

През годините Уникредит булбанк Стара Загора се утвърждава като активен участник в икономическия живот на региона и страната като цяло. Банката активно подкрепя различни инициативи и проекти, които спомагат за развитието на общността и подобряване на жизнения стандарт на хората. Тя е партньор на местни инициативи в областта на образованието, културата и спорта.

Уникредит булбанк Стара Загора е солиден и надежден финансов партньор, който продължава да се развива и иновира, за да отговори на нуждите и очакванията на своите клиенти. Банката се стреми да предлага все по-добри услуги и продукти, които да отговарят на бързо променящите се условия на пазара и да помагат за постигане на финансова стабилност и успех за своите клиенти. Уникредит булбанк Стара Загора е и ще остане водеща сила в банковия сектор и важен играч в икономиката на България.

Финансовите услуги, предлагани от Уникредит булбанк Стара Загора

Уникредит булбанк Стара Загора предлага разнообразни финансови услуги на своите клиенти. Банката се стреми да отговори на различните нужди и изисквания на своите клиенти, като предлага широка гама от продукти и услуги.

Една от ключовите услуги, предоставяни от Уникредит булбанк Стара Загора, е банковата сметка. Това е основна услуга, която позволява на клиентите да депозират и теглят пари, да извършват преводи и да управляват своите финанси. Банката предлага и различни видове сметки, които отговарят на нуждите на различните клиенти – както за физически лица, така и за бизнес клиенти.

Освен банковите сметки, Уникредит булбанк Стара Загора предлага и кредитни продукти.

Кредитите са на разположение както за физически лица, които имат нужда от финансиране за покупка на имот или автомобил, например, така и за бизнес клиенти, които търсят инвестиционни възможности или работен капитал. Банката предлага гъвкави условия за кредитиране и конкурентни лихви, които са адаптирани специално за нуждите на клиентите.

Освен това, Уникредит булбанк Стара Загора предлага и други финансови услуги като депозити, инвестиционни продукти, карти за плащане, онлайн банкиране и много други. Банката има модерна и удобна онлайн платформа, която позволява на клиентите да управляват своите финанси по всяко време и от всяко място.

Уникредит булбанк Стара Загора се стреми да бъде надежден и иновативен финансов партньор за своите клиенти, като предлага широка гама от финансови услуги, които са адаптирани към нуждите и предпочитанията на всеки клиент. Банката се гордее със своята професионалност и качество на обслужване, които я правят предпочитан избор за много хора и предприятия в Стара Загора и региона.

Участията на Уникредит булбанк Стара Загора в обществените инициативи и социалната отговорност

Уникредит булбанк Стара Загора е активен участник в обществените инициативи и има силна социална отговорност към общността, в която функционира. Банката осъществява множество инициативи и проекти, които имат положителен принос за обществото и околната среда.

Една от областите, в които Уникредит булбанк Стара Загора активно се ангажира, е образованието. Банката подкрепя различни образователни проекти и инициативи, които насърчават достъпа до образование и развитието на младите хора. Тя осигурява стипендии за талантливи студенти и предоставя финансова помощ за модернизацията на училищата и университетите.

Освен образованието, Уникредит булбанк Стара Загора се ангажира и в областта на културата.

Банката подкрепя различни културни събития и проекти, които спомагат за запазването и развитието на културното наследство на региона. Тя също така финансира изложби, концерти и театрални постановки, които обогатяват културния живот на града.

Освен това, Уникредит булбанк Стара Загора се ангажира и с различни социални инициативи, които имат за цел подпомагането на уязвими групи в обществото. Банката подкрепя благотворителни организации и проекти, които помагат на хора в нужда, като осигуряват основни жизнени нужди и образователни възможности.

Уникредит булбанк Стара Загора се гордее със своята социална отговорност и активно прилага политика на корпоративна гражданска отговорност. Банката е посветена на подпомагането на обществените инициативи и води дейности, които спомагат за развитието и благополучието на общността. Уникредит булбанк Стара Загора продължава да бъде силен партньор и подкрепа за образованието, културата и социалната сфера в региона.

         
Оценка: 4.8 / 5 (320 oценка)

Home » Уникредит булбанк стара загора