Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:10


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит булбанк шумен

История и развитие на Уникредит булбанк Шумен

Уникредит булбанк Шумен е част от голямата и прочута италианска банкова група Уникредит. Банката е една от водещите финансови институции в България и предоставя широка гама от банкови услуги на своите клиенти в Шумен и региона.

Историята на Уникредит булбанк Шумен започва през 1992 година, когато банката бе основана като „Булбанк Шумен“ АД.

Оттогава до днес банката преминава през множество промени и развитие, които я превръщат в силна финансова институция.

През годините Уникредит булбанк Шумен успешно разширява своята мрежа от обслужващи клонове и предоставя услуги на все повече клиенти. Банката има съвременни офиси, оборудвани с най-новите технологии и предлага разнообразни банкови продукти и услуги.

Уникредит булбанк Шумен е известна с висококачественото обслужване и професионализъм на своите служители.

Банката предлага различни видове кредити, вкл. ипотечни кредити, потребителски кредити, автокредити и други. Отличителна черта на Уникредит булбанк Шумен е гъвкавостта в предоставянето на банкови услуги, което допринася за удовлетвореността на клиентите и удобството при използването на банката.

Уникредит булбанк Шумен е активен участник в развитието на общността. Банката подкрепя различни социални и културни инициативи, спонсорира спортни събития и осигурява средства за местни проекти. Уникредит булбанк Шумен се стреми да бъде активен партньор в региона и да допринася за неговото икономическо развитие и благоденствие.

Историята и развитието на Уникредит булбанк Шумен са свидетели на успеха на банката и нейната важна роля за икономиката на града и региона. Банката продължава да създава стабилни и надеждни условия за финансовата среда и да подпомага развитието на местната общност.

Продукти и услуги, предлагани от Уникредит булбанк Шумен

Продуктите и услугите, предлагани от Уникредит булбанк Шумен, са разнообразни и отговарят на нуждите и изискванията на клиентите. Банката предлага банкови услуги както за физически лица, така и за корпоративни клиенти.

Една от основните услуги, предоставяни от Уникредит булбанк Шумен, е откриването и управлението на банкови сметки.

Клиентите могат да откриват различни видове сметки, включително текущи, спестовни и валутни сметки. Банката осигурява удобни онлайн банкиране и мобилни приложения, които позволяват на клиентите да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място.

Освен сметки, Уникредит булбанк Шумен предоставя и различни видове кредити. Клиентите могат да кандидатстват за потребителски кредити, кредити за жилищно ипотечно кредитиране, автокредити и други.

Банката предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за всякакви нужди на клиентите.

Уникредит булбанк Шумен се грижи за безопасността на своите клиенти и предлага различни видове застраховки. Клиентите могат да се осигурят срещу различни рискове, като автомобилни застраховки, застраховки на имущество и живот, както и други.

Банката предлага и широка гама от инвестиционни продукти и услуги.

Клиентите могат да инвестират в акции, облигации, паечни фондове и други финансови инструменти. Уникредит булбанк Шумен предоставя професионална консултация и подкрепа на своите клиенти в процеса на инвестиране.

За удобство на клиентите, Уникредит булбанк Шумен предлага и различни видове карти: дебитни, кредитни и предплатени карти. Клиентите могат да използват карти за плащане на различни места, както и за теглене на пари от банкомати.

Продуктите и услугите на Уникредит булбанк Шумен са подбрани с внимание и отговарят на високите стандарти на банката. Банката се стреми да осигури на клиентите си удобство, сигурност и лесно достъпни финансови решения.

Развитие и социална отговорност на Уникредит булбанк Шумен в общността

Уникредит булбанк Шумен има значителна роля в развитието и социалната отговорност на общността. Банката активно подпомага различни инициативи и проекти, които се отнасят до образование, здравеопазване, култура и околната среда.

Една от основните сфери, в които Уникредит булбанк Шумен допринася за общността, е образованието. Банката осигурява финансиране и подкрепа за различни образователни институции, като училища, университети и културни центрове.

Уникредит булбанк Шумен се стреми да подобри образованието и да помогне на младите хора да развият своите умения и потенциал.

Здравеопазването е още една област, в която Уникредит булбанк Шумен демонстрира своята социална отговорност. Банката инвестира в медицински центрове, болници и здравни програми, които имат положителен принос за здравето и благополучието на общността. Уникредит булбанк Шумен осигурява финансиране за закупуване на медицинска апаратура, подкрепя проекти за превенция на здравословни проблеми и организира кампании за повишаване на осведомеността и образованието в областта на здравето.

Културата е също от голямо значение за Уникредит булбанк Шумен.

Банката спонсорира културни събития, изложби, музикални и театрални представления, които обогатяват културния живот на общността. Тя подкрепя местни творци и организации, които се занимават със запазването на културното наследство и насърчаването на творческите изяви.

Околната среда е още една област, в която Уникредит булбанк Шумен изразява своята социална отговорност. Банката се стреми да намали отпечатъка си върху околната среда и активно подкрепя проекти за опазване на природата и екологична устойчивост.

Уникредит булбанк Шумен инвестира във възобновяеми източници на енергия, осигурява екологични решения за клиентите си и насърчава практики за опазване на околната среда сред своите служители и клиенти.

Уникредит булбанк Шумен изпълнява своята социална отговорност като активен участник в общността. Банката допринася за развитието на образованието, здравеопазването, културата и опазването на околната среда. Уникредит булбанк Шумен се стреми да бъде модел на корпоративна отговорност и да помогне за създаването на по-добро бъдеще за общността.

         
Оценка: 4.5 / 5 (584 oценка)

Home » Уникредит булбанк шумен