Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит булбанк ямбол

История и развитие на Уникредит булбанк Ямбол

Уникредит булбанк Ямбол е една от водещите банки в Ямбол и региона. Банката е част от голямата италианска банкова група Уникредит, която е присъстваща в над 17 държави в света.

Уникредит булбанк Ямбол има богата история, започваща още през 1992 година, когато банката отваря първата си клонова мрежа в града.

Отначало, Уникредит булбанк Ямбол предлага основни банкови услуги като откриване на банкови сметки, кредити и депозити. С годините обаче, банката разширява своите услуги и продукти, за да отговори на нуждите на своите клиенти. Днес, Уникредит булбанк Ямбол предлага широка гама от финансови услуги, включително кредитиране на физически и юридически лица, инвестиционни услуги, застраховане и пенсионно осигуряване.

За да бъде в крак с времето и да предложи по-добро обслужване на клиентите си, Уникредит булбанк Ямбол винаги е внедрявала нови технологии и иновации.

Банката предлага онлайн и мобилно банкиране, което дава възможност на клиентите да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място. Това спестява време и усилия на клиентите и им осигурява по-голяма удобност.

Уникредит булбанк Ямбол винаги е отдавала голямо значение на обществената отговорност и приноса си за общността.

Банката активно подкрепя различни инициативи и проекти, насочени към подобряване на образованието, културата и спорта в Ямбол и околните населени места. Банката също така участва в различни доброволчески и благотворителни дейности, които имат за цел да помогнат на хора в нужда.

Уникредит булбанк Ямбол продължава да бъде иновативна и водеща банка в региона. Със своите продукти и услуги, банката успява да задоволи нуждите на своите клиенти и да им предложи най-доброто във финансовата сфера. От своето създаване до днес, Уникредит булбанк Ямбол е успяла да се утвърди като надежден и професионален финансов партньор за своите клиенти.

Продукти и услуги на Уникредит булбанк Ямбол

Уникредит булбанк Ямбол предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката се стреми да предостави индивидуални и персонализирани решения за своите клиенти, за да ги подкрепи в постигането на финансовите им цели.

Една от основните услуги, предлагани от Уникредит булбанк Ямбол, е откриването на банкови сметки. Клиентите имат възможност да изберат между различни видове сметки, като разплащателна сметка, сметка за спестовни влогове или валутна сметка. Банката предлага и различни видове кредити, които могат да бъдат използвани за покупка на имот, автомобил или други лични цели.

Освен финансовите услуги, Уникредит булбанк Ямбол предлага и инвестиционни услуги. Клиентите имат възможност да инвестират в акции, облигации, фондове и други финансови инструменти.

Банката предлага и различни видове застраховки, които осигуряват финансова защита в случай на необходимост.

Освен това, Уникредит булбанк Ямбол предлага и различни услуги за бизнес клиентите. Банката предоставя бизнес кредити, лизингови услуги, услуги за внос и износ, както и различни видове банкови гаранции. Бизнес клиентите могат също така да се възползват от услугите на банката за управление на сметки и електронно банкиране, които им предоставят по-голяма ефективност и контрол върху финансовите си операции.

Уникредит булбанк Ямбол има за цел да бъде надежден и доверен партньор за своите клиенти, като предлага качествени финансови продукти и услуги. Банката продължава да иновира и да развива своите услуги, за да отговори на променящите се нужди и изисквания на клиентите си. Със своята широка гама от продукти и услуги, Уникредит булбанк Ямбол е готова да помогне на клиентите да постигнат финансовата си стабилност и успех.

Обществена отговорност и принос на Уникредит булбанк Ямбол за общността

Уникредит булбанк Ямбол не само предоставя финансови услуги на своите клиенти, но също така играе активна роля в общността и има значителен принос за нея. Банката отдава голямо значение на обществената отговорност и се стреми да помага на хората и общността, в която е вградена.

Уникредит булбанк Ямбол е активен участник в различни инициативи, насочени към подобряване на образованието. Банката подкрепя училищни проекти, стипендии и образователни програми, които имат за цел да подкрепят развитието на младите хора и да им осигурят по-добри възможности за бъдещето.

Освен това, Уникредит булбанк Ямбол подкрепя културни събития и проекти. Банката спонсорира концерти, изложби, театрални постановки и други културни мероприятия, които обогатяват културния живот в града и региона.

Банката също така е активен поддръжник на спорта в Ямбол.

Уникредит булбанк Ямбол се ангажира с местните спортни отбори и спортни събития, като предоставя финансова подкрепа и организационна помощ. Това помага на спортистите и отборите да постигнат по-големи успехи и да развият своя потенциал.

Освен своите спонсорски и благотворителни дейности, Уникредит булбанк Ямбол също така подкрепя различни доброволчески инициативи. Банката насърчава своите служители да се включат в доброволчески дейности и да помагат на хора в нужда.

Обществената отговорност и приносът на Уникредит булбанк Ямбол са отговор на необходимостта от подкрепа и солидарност в обществото. Банката е ангажирана да работи за благото на хората и общността, като помага за развитието и напредъка им. Уникредит булбанк Ямбол е готова да продължи да изпълнява своята обществена отговорност и да допринася за по-добро бъдеще за всички.

         
Оценка: 4.6 / 5 (205 oценка)

Home » Уникредит булбанк ямбол