Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:58


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит булбанк

История и развитие на Уникредит булбанк

Уникредит булбанк е една от водещите банки в България с дългогодишен опит и успешно развитие. Банката е част от Уникредит Груп, която е една от най-големите банкови групи в Европа. Уникредит булбанк е създадена през 1992 година като „Булбанк“ и оттогава продължава да развива своята дейност и да предлага широк спектър от банкови услуги на своите клиенти.

През годините Уникредит булбанк постига успех в утвърждаването на присъствието си на българския пазар и разширяването на клиентската си база. Банката предлага различни видове банкови услуги, включително кредитиране на частни и юридически лица, инвестиционни продукти, депозитни сметки и други финансови услуги.

Един от важните етапи в развитието на банката е придобиването й от Уникредит Групa.

Това позволява на банката да се възползва от международния опит и ноу-хау на групата и да предлага на клиентите си по-добри и иновативни решения. Уникредит Булбанк е насочена към постоянно подобряване на своите услуги и инвестиции в развитието на банковия сектор в България.

Банката активно развива своята мрежа от клонове и Обслужване на клиенти, като стремежът й е да предоставя висококачествено обслужване на всички свои клиенти. Уникредит Булбанк се стреми към иновации и предлага разнообразни цифрови услуги и онлайн банкиране, което улеснява клиентите при техните финансови операции.

Със своето дългогодишно присъствие и солидна репутация, компанията продължава да бъде надежден и стабилен партньор за своите клиенти. Банката не само предлага разнообразни банкови услуги, но също така активно се ангажира с различни проекти за корпоративна отговорност и социална ангажираност. Уникредит инвестира в различни сфери като образование, здравеопазване и култура, с цел да допринася за устойчивото развитие на обществото.

Продукти и услуги на Уникредит булбанк

Продуктите и услугите, които предлага Уникредит булбанк, са специално разработени, за да отговарят на различните нужди на клиентите. Банката предлага разнообразни видове кредитиране на физически и юридически лица. Това включва ипотечни кредити, потребителски кредити, автокредити и кредитни карти.

За клиентите, които се интересуват от инвестиции, Уникредит булбанк предлага различни инвестиционни продукти. Те включват акции, облигации и фондове, които предоставят възможности за растеж и доходност. Банката осигурява също и услуги за управление на портфейли, които помагат на клиентите да постигнат своите финансови цели.

Освен кредитирането и инвестициите, Булбанк предлага и разнообразни банкови услуги.

Това включва откриване на различни видове депозитни сметки, които предоставят възможност за спестяване и натрупване на лихви. Банката предлага също и услуги за плащания, като клиентите могат да използват дебитни и кредитни карти, както и мобилно и онлайн банкиране за бързо и удобно изпълнение на техните финансови транзакции.

Освен стандартните банкови продукти, Уникредит булбанк предлага и специализирани услуги за корпоративни клиенти. Тя поддържа партньорства с различни бизнеси и предоставя финансови решения, които са насочени към развитието и растежа на техните компании.

Тези услуги включват корпоративни кредити, факторинг, лизинг, счетоводни услуги и други.

Уникредит булбанк се стреми да бъде винаги близо до своите клиенти и да им предоставя персонализирано решение, което отговаря на техните нужди и цели. Банката предлага и персонализирани финансови консултации, които помагат на клиентите да вземат информирани решения относно своите финанси. С широка гама от продукти и услуги, банката стреми се да бъде надежден и доверен партньор за всички свои клиенти.

Корпоративна отговорност и социална ангажираност на Уникредит булбанк

Уникредит булбанк е активно ангажирана с корпоративна отговорност и социална ангажираност към обществото. Банката прилага стратегия за устойчиво развитие и се стреми да предостави положителен принос за обществото и околната среда. Тя развива различни инициативи и програми, които се фокусират върху образование, здравеопазване и култура.

Уникредит булбанк осъзнава важността на образованието и подкрепя различни проекти и инициативи в тази област. Тя предоставя финансиране за образователни програми и стипендии за млади таланти. Банката организира и участва в различни образователни събития и форуми, като цели да подкрепи развитието на младите хора и техните умения.

Здравеопазването е още една област, в която банката активно се ангажира.

Банката подкрепя проекти и програми в здравния сектор, като предоставя финансови ресурси за модернизиране на медицински заведения и оборудване. Тя също така подпомага инициативи, свързани с превенцията на заболявания и подобряването на общественото здраве.

Уникредит банка също така подкрепя сектора на културата и историята. Банката финансира различни проекти за запазване и възстановяване на културни обекти и спомените от нашето минало. Тя подпомага и изложби, фестивали и други културни събития, които допринасят за обогатяване на културния живот в страната.

Юникредит Булбанк разбира важността на корпоративната отговорност и социалната ангажираност като средство за създаване на положителна промяна в обществото. Банката продължава да инвестира в различни проекти и инициативи, като цели да се превърне в модел на устойчиво и социално отговорно предприятие.

         
Оценка: 4.6 / 5 (245 oценка)

Home » Уникредит булбанк