Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит велико търново

Историята на Уникредит Велико Търново: От първите стъпки до водеща банкова институция

Уникредит Велико Търново е една от водещите банкови институции в града, съчетаваща дългогодишен опит и непрекъснато развитие. От създаването си, банката е посветена на предоставянето на финансови решения и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите.

Основана през [година], Уникредит Велико Търново започва своята история като малка банкова институция, но с амбициите да се разраства и да стане водеща в своя сектор. С годините банката успява да изгради стабилна и надеждна репутация, като се фокусира върху качеството на услугите си и задоволяването на нуждите на своите клиенти.

Уникредит Велико Търново се отличава с широка гама от финансови решения и услуги, предлагани на своите клиенти. Банката предоставя различни видове кредити, вкл.

ипотечни, потребителски и бизнес кредити, които са съобразени с индивидуалните нужди на клиентите. Освен това, Уникредит Велико Търново предлага и широка гама от банкови сметки, депозити и инвестиционни продукти, които помагат на клиентите да управляват своите финанси по-ефективно.

През годините, Уникредит Велико Търново се е развила в силен партньор на общността, като подкрепя различни социални инициативи и дейности. Банката активно се ангажира с подкрепата на образователни и културни проекти, като стреми да допринесе за развитието на обществото и подобряването на живота в града.

Със своето богато наследство и постоянно стремеж към напредък и иновации, Уникредит Велико Търново продължава да бъде водеща банкова институция в града. Със своята широка гама от финансови решения и услуги, банката успява да задоволява нуждите на своите клиенти и да допринася за развитието на общността.

Услугите на Уникредит Велико Търново: Финансови решения за всеки клиент

Уникредит Велико Търново предлага разнообразни услуги и финансови решения, които са насочени към удовлетворяването на нуждите на всеки клиент. Банката се стреми да предостави индивидуални решения, които отговарят на конкретните цели и желания на клиента.

Една от ключовите услуги, предлагани от Уникредит Велико Търново, са различните видове кредити. Банката предоставя ипотечни кредити, които помагат на клиентите да финансират покупката на собствено жилище или имот. Тези кредити са съобразени със специфичните нужди и възможности на клиентите и предлагат конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване.

Освен ипотечни кредити, Уникредит Велико Търново предлага и потребителски кредити, които могат да бъдат използвани за финансиране на различни лични цели. Тези кредити предоставят възможност за удовлетворяване на всякакви лични желания – от пътувания и ремонти до покупка на нови мебели или електроуреди.

Клиентите могат да изберат погасяване на кредита в удобни за тях срокове и да се възползват от привлекателни лихвени проценти.

Освен кредитите, Уникредит Велико Търново предоставя и широка гама от банкови сметки и депозити. Клиентите могат да изберат подходящата сметка за своите финансови нужди и да управляват своите средства по удобен начин. Банката предлага и различни видове депозити, които са съобразени с желанията и целите на клиентите.

Уникредит Велико Търново се стреми да бъде надежден и гъвкав партньор за всеки клиент. Банката предоставя финансови решения, които отговарят на индивидуалните нужди и предлага конкурентни условия и гъвкави възможности за погасяване. Независимо дали става въпрос за кредити, банкови сметки или депозити, Уникредит Велико Търново се стреми да бъде надежден партньор, който помага на клиентите да постигнат своите финансови цели.

Уникредит Велико Търново и обществената отговорност: Подкрепа на общността и социални инициативи

Уникредит Велико Търново е институция, която се грижи за общността и има силно ангажиране към обществената отговорност. Банката активно подкрепя различни социални инициативи и проекти, които имат за цел подобряване на живота в общността и подкрепа на нуждаещите се.

Една от формите на обществена отговорност, която Уникредит Велико Търново изпълнява, е подкрепата на общността. Банката финансира различни проекти, които са насочени към развитието на образованието, културата и спорта в града. Тя подкрепя събития и инициативи, които допринасят за привличането на туристи и развитието на туристическия сектор в региона.

Освен финансовата подкрепа, Уникредит Велико Търново също така активно участва в обществени инициативи. Банката организира и подкрепя различни кампании, които имат за цел подобряване на качеството на живот в общността.

Тези кампании включват събиране на дарения за нуждаещите се, екологични инициативи и други доброволчески дейности.

Уникредит Велико Търново също така се ангажира със социални инициативи, които имат за цел подкрепа на уязвими групи и социално слаби хора. Банката финансира проекти и организации, които се грижат за деца в нужда, хора с увреждания или стари хора. Тя също така подкрепя инициативи, които помагат на безработните да намерят работа или да развият своите умения.

Уникредит Велико Търново е не само водеща банкова институция, но и активен участник в обществото. Банката се грижи за общността и подкрепя различни социални инициативи и проекти. Чрез своите действия, Уникредит Велико Търново допринася за подобряване на живота в града и подкрепа на нуждаещите се.

         
Оценка: 4.6 / 5 (213 oценка)

Home » Уникредит велико търново