Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит горна оряховица

Историята на Уникредит Горна Оряховица: от създаването до днес

Уникредит Горна Оряховица е банкова институция, която е част от голямата международна група Уникредит. Банката е била създадена преди много години с цел да предоставя банкови услуги в Горна Оряховица и околността. От самото си начало, Уникредит Горна Оряховица се стреми да бъде водещата банка в региона и да осигури висококачествено обслужване на своите клиенти.

Основана през 1993 г., Уникредит Горна Оряховица бързо се развива и разширява своите услуги. Банката предлага широка гама от продукти и услуги, включително различни видове заеми, депозити, кредитни карти, банкови сметки и други.

Има и специализирани услуги за бизнес клиенти, които се нуждаят от индивидуални решения и консултации.

След дълги години успешно функциониране, Уникредит Горна Оряховица се превръща във важен и надежден финансов партньор за местната общност. Банката се отличава с високо ниво на професионализъм и предлага иновативни услуги, които отговарят на съвременните нужди на клиентите.

Сега Уникредит Горна Оряховица продължава да се развива и да насочва усилията си към подобряване на услугите си. Банката постоянно инвестира в модернизация на технологиите и обучение на персонала си, за да се гарантира, че клиентите получават най-доброто обслужване. Уникредит Горна Оряховица се гордее със своята история и постижения и продължава да се стреми към по-голямо развитие и успех в бъдеще.

Услугите и продуктите на Уникредит Горна Оряховица: какво предлага банката на своите клиенти

Услугите и продуктите, които Уникредит Горна Оряховица предлага на своите клиенти, са разнообразни и включват различни банкови услуги. Банката се стреми да отговори на нуждите на всеки отделен клиент и да осигури удобство и лесност при използването на техните услуги.

Една от основните услуги, предлагани от Уникредит Горна Оряховица, е предоставянето на заеми. Банката предлага различни видове заеми, включително ипотечни кредити, потребителски заеми и бизнес заеми. Те предоставят възможност на клиентите да финансират своите нужди и проекти, като получат специализирано консултиране и индивидуално решение, което отговаря на техните нужди и възможности.

Освен заемите, Уникредит Горна Оряховица предлага и различни видове депозити и сметки.

Клиентите могат да откриват разплащателни сметки, спестовни сметки и други, които отговарят на техните индивидуални нужди и предпочитания. Банката гарантира сигурността на парите на клиентите и предоставя възможност за лесно и удобно управление на техните финанси.

Освен това, Уникредит Горна Оряховица предлага и различни видове кредитни карти, които позволяват на клиентите да правят покупки и теглят пари от банкомати в страната и чужбина. Кредитните картите предоставят удобство и гъвкавост при плащанията и предлагат различни привилегии и намаления при покупките.

Важна част от услугите, предлагани от Уникредит Горна Оряховица, са и специализираните услуги за бизнес клиенти. Банката предоставя консултации и решения за финансиране на бизнес проекти, откриване на предприятия и други нужди на корпоративните клиенти.

В заключение, Уникредит Горна Оряховица предлага разнообразни и иновативни банкови услуги и продукти, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката се стреми да предостави удобство и гъвкавост на своите клиенти, за да ги улесни в техните финансови операции и да им помогне да постигнат своите цели и амбиции.

Участията и приносът на Уникредит Горна Оряховица за общността: социална отговорност и подкрепа на инициативи

Уникредит Горна Оряховица се отличава не само с качествените банкови услуги, които предлага на своите клиенти, но и със своята социална отговорност и принос към общността. Банката е активен участник в различни инициативи и проекти, които имат за цел да подпомогнат местната общност и да подобрят качеството на живот на хората.

Един от начините, по които Уникредит Горна Оряховица подкрепя общността, е чрез финансиране на различни инициативи и проекти. Банката предоставя средства за различни образователни, културни и спортни събития, които създават възможности за развитие и саморазвитие на местната общност. Това включва спонсорство на спортни отбори, организиране на културни събития и сътрудничество с образователни институции.

Освен финансова подкрепа, Уникредит Горна Оряховица активно се ангажира и с различни доброволчески дейности. Банката организира и участва в различни инициативи, като почистване на обществени места, даряване на кръв, помощ на нуждаещи се и други.

Тези дейности имат за цел да подкрепят устойчивото развитие на общността и да допринесат за подобряване на качеството на живот на местните хора.

Уникредит Горна Оряховица също така е активен партньор на местни организации и проекти, които имат за цел да подпомогнат хора в нужда. Банката си поставя за цел да помогне на онези, които се нуждаят от подкрепа и помощ, като предоставя финансови средства или обучение и консултации. Това включва сътрудничество с благотворителни организации, помощ на хора с увреждания и подкрепа на социални проекти.

В заключение, Уникредит Горна Оряховица е банка, която не само предоставя качествени банкови услуги на своите клиенти, но и има активна роля в подпомагането на общността. Банката се стреми да бъде социално отговорна и да допринася за подобряване на качеството на живот на местните хора. Уникредит Горна Оряховица продължава да подкрепя инициативите и проектите, които помагат на общността и създават положителна промяна в областта.

         
Оценка: 4.7 / 5 (212 oценка)

Home » Уникредит горна оряховица