Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит жолио кюри

Историята на Уникредит жолио кюри: От основаването до днес

Уникредит жолио кюри е една от най-големите банки в света с богата история, която обхваща период от над 30 години. Банката е създадена през 1983 година в Италия, като резултат от сливането на няколко местни банки. От тогава насам, Уникредит жолио кюри се развива и расте, превръщайки се в един от водещите играчи на международната банкова сцена.

През годините Уникредит банка засилва своето присъствие в различни страни по света, като изгражда широка мрежа от клонове и предлага разнообразни финансови услуги на своите клиенти.

Банката разширява своите дейности и в страните от Централна и Източна Европа, като придобива местни банки и укрепва позициите си на тези пазари.

През последните години, банката Уникредит се фокусира върху модернизацията на своите услуги и въвежда иновативни технологии, за да отговори на променящите се нужди и предпочитания на своите клиенти. Банката инвестира значително в развитието на цифровите платформи и онлайн услуги, което й позволява да предоставя по-бързи, по-удобни и по-ефективни решения за своите клиенти.

Днес, Уникредит Булбанк е синоним на надеждност и иновации в банковия сектор. Банката продължава да се развива и внедрява нови технологии, като така улеснява живота на своите клиенти и създава по-добри условия за развитие на бизнеса им. Със своята глобална присътност и специализиран екип от професионалисти, банката продължава да бъде водеща в отговарянето на нуждите на модерната икономика и общество.

Услугите и продуктите на Уникредит жолио кюри: Какво предлага банката на своите клиенти

Уникредит жолио кюри предлага широк спектър от услуги и продукти на своите клиенти, които отразяват нейната глобална присътност и голям опит в банковия сектор.

Банката предоставя банкови сметки за физически и юридически лица, които включват различни видове сметки – разплащателни, сребърни, златни и други, в зависимост от нуждите и предпочитанията на клиентите. Уникредит жолио кюри осигурява и онлайн банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите сметки и да изпълняват банкови операции по всяко време и от всяко място.

Освен това, банката предлага и различни видове кредити и заеми, които могат да бъдат използвани за различни цели – за покупка на имот, за образование, за разширяване на бизнеса и др. Уникредит предлага конкурентни условия и гъвкави схеми за възстановяване, което прави кредитните продукти достъпни и удобни за клиентите.

Освен това, Уникредит предлага и различни видове инвестиционни продукти, като акции, облигации, инвестиционни фондове и други.

Банката предоставя професионални инвестиционни консултации и помага на клиентите да изградят портфейл, който отговаря на техните инвестиционни цели и рискови профили.

Като модерна банка, Уникредит жолио кюри предлага и разнообразни видове дигитални услуги като мобилно банкиране, електронни плащания и виртуални карти. Тези услуги позволяват на клиентите да извършват банкови операции бързо, удобно и сигурно, без да посещават физическата банкова клонова мрежа.

В заключение, Уникредит предлага разнообразие от банкови услуги и продукти, които отговарят на нуждите и предпочитанията на различните клиенти. Банката се стреми да бъде партньор и съпътстващ фактор във финансовите решения на своите клиенти, като ги подкрепя в постигането на техните финансови цели.

Уникредит жолио кюри и социалната отговорност: Ангажиментът на банката към обществото и околната среда

Уникредит жолио кюри не само се стреми да бъде водещ играч на банковия пазар, но също така се ангажира със социална отговорност към обществото и околната среда. Банката осъществява редица инициативи, които допринасят за подобряване на качеството на живот на хората и опазване на околната среда.

Уникредит жолио кюри подкрепя различни обществени проекти и организации. Банката активно се включва в различни социални и културни инициативи, като спонсорира изложби, фестивали, спортни събития и други. Това допринася за подкрепата и развитието на културата и обществото в цялост.

Освен това, Уникредит оказва специално внимание на опазването на околната среда.

Банката инвестира в енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, като така намалява негативното си въздействие върху околната среда. Помощта на банката се разпростира и до клиентите, чрез финансиране на проекти, насочени към опазването на околната среда.

Уникредит банка също така подкрепя инициативи в областта на образованието и научните изследвания. Банката осигурява стипендии и грантове, които помагат на млади хора да развият своя творчески потенциал и да постигнат по-добри резултати в своите учебни и научни занимания.

Като отговорна и социално ангажирана институция, Юникредит България проявява своята ангажираност и отговорност към обществото. Банката се стреми да бъде активен участник в решаването на социални и околни проблеми, като така допринася за устойчивото развитие на обществото и околната среда.

         
Оценка: 4.5 / 5 (613 oценка)

Home » Уникредит жолио кюри