Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит люлин

Историята на Уникредит Люлин: Откриване и развитие на банката в квартал Люлин

Основана през 1994 година, Уникредит Люлин е един от най-големите и успешни филиали на Уникредит Булбанк в София. Откриването на банката в квартал Люлин е било един от ключовите етапи в разширяването на Уникредит Булбанк в страната.

Със своето стратегическо разположение, филиалът в Люлин предлага удобен достъп до банкови услуги за местната общност и за клиенти от близките райони. От самото начало, Уникредит Люлин се фокусира върху задоволяването на нуждите на своите клиенти и предлагането на иновативни и качествени банкови услуги.

За времето, през което Уникредит Люлин е активен, банката е успяла да се превърне в един от най-популярните банки в района. След изграждането на силна и доверителна репутация, Уникредит Люлин е станал предпочитан избор за хората, които търсят надеждни и сигурни банкови услуги.

С развитието на технологиите и нарастващите изисквания на клиентите, Уникредит Люлин постоянно актуализира и разширява своите услуги.

Банката предлага широка гама от банкови продукти и услуги, включително различни видове кредити, депозити, карти за плащане, електронни услуги и други.

Уникредит Люлин също така се гордее с активното си участие в местната общност. Банката подкрепя редица социални проекти и инициативи, които се фокусират върху подпомагането на местните общности и насърчаването на образованието и културата.

С развитието на Уникредит Люлин като водеща банка в района, се очаква да се продължи и разрастването на филиала. Банката ще продължи да иновира и разширява своите услуги, за да отговори на нуждите и очакванията на клиентите си. Благодарение на своята история и ангажираност с общността, Уникредит Люлин продължава да се утвърждава като водеща банка в квартала и в София в цялост.

Услугите на Уникредит Люлин: Банкови продукти и услуги, предлагани от филиала в Люлин

Уникредит Люлин предлага широка гама от банкови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите от района. Банката предоставя различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Това позволява на клиентите да финансират своите жилищни или бизнес проекти, както и да си осигурят допълнителни средства за различни финансови нужди.

В допълнение към кредитите, Уникредит Люлин предлага и различни видове депозити. Клиентите имат възможност да открият сметка за спестяване или депозитна сметка, където да вложат своите средства и да получават лихва върху тях. Това помага на клиентите да управляват и развиват своите финансови ресурси.

Банката също така предлага различни видове карти за плащане, включително дебитни и кредитни карти.

Клиентите могат да използват тези карти за покупки в магазини, онлайн пазаруване и теглене на пари от банкомати. Карти за плащане на Уникредит Люлин осигуряват удобство и сигурност на клиентите при извършване на финансови транзакции.

Освен стандартните банкови услуги, Уникредит Люлин предлага и разнообразни електронни услуги. Клиентите могат да използват онлайн банкиране и мобилно банкиране, за да получават достъп до своите банкови сметки, да извършват преводи и плащания, както и да следят своите финансови операции. Тези електронни услуги предоставят бърз и удобен начин за управление на финансите на клиентите.

Със своите многофункционални банкови продукти и услуги, Уникредит Люлин успешно отговаря на нуждите на клиентите си от района. Банката продължава да развива и актуализира своите услуги, за да отговори на променящите се нужди на клиентите си и да предложи съвременни и иновативни решения в банковия сектор.

Важни събития и инициативи на Уникредит Люлин: Спонсорства, социални проекти и участие в общността

Уникредит Люлин е активен участник в местната общност и се отличава със своето участие в различни важни събития и инициативи. Банката се гордее със спонсорството, което предоставя за различни спортни, културни и образователни събития в Люлин и околните райони. Това включва подкрепата на местни спортни клубове, изложби, концерти и фестивали, както и събития, свързани с образованието и развитието на младите хора.

Уникредит Люлин се ангажира с различни социални проекти, които имат за цел подпомагането на общността и подобряването на живота на местните жители. Банката активно подкрепя програми и инициативи, свързани със здравеопазването, социалната подкрепа, развитието на младите хора и опазването на околната среда.

Уникредит Люлин също така се включва в благотворителни кампании и дарения, които имат за цел да помогнат на хора в нужда и да подкрепят уязвимите групи в общността.

Банката е активен участник в различни местни инициативи, които целят по-тясно сътрудничество с общността и участието в местните проблеми и предизвикателства. Уникредит Люлин се стреми да бъде отговорна и ангажирана част от общността, като подкрепя инициативи, които насърчават устойчивото развитие и благоденствието на хората в Люлин.

Социалната отговорност и участието в общността са важни приоритети за Уникредит Люлин. Банката се стреми да бъде активен партньор за устойчиво развитие на общността и да създава положителна промяна в живота на местните жители. Чрез своите спонсорства, социални проекти и участие в общността, Уникредит Люлин укрепва своята репутация като отговорна и ангажирана банка, която подпомага и подкрепя своите клиенти и общността, в която действа.

         
Оценка: 4.8 / 5 (548 oценка)

Home » Уникредит люлин