Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 03.10.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит несебър

Уникредит несебър – история на банката в града

Уникредит несебър е една от най-големите банки в града, която има дълга история на успешна дейност. Банката е основана през 2000 година и оттогава е насърчавала икономическото развитие на града. Уникредит несебър е част от Уникредит Груп, която е една от най-големите банкови групи в Европа.

От самото начало фокусът на Уникредит Несебър е бил върху предоставянето на качествени финансови услуги на своите клиенти. Банката предлага различни видове банкови продукти, включително кредити, депозити, кредитни карти и други.

Освен това, банката предоставя банкови услуги за малки и средни предприятия, които играят важна роля в икономическото развитие на града.

УниКредит Несебър е позната с политиката си за корпоративна отговорност. Банката се стреми да бъде активен участник в обществените инициативи и да подпомага различни социални каузи. Освен това, банката в Несебър има план за опазване на природата и намаляване на вредните емисии.

Банката е активен участник в икономическото развитие на града и подпомага различни проекти, които имат за цел да подобрят качеството на живот на хората в града. Важен партньор на местните органи и на различни бизнес организации е банката Уникредит в Несебър.

В заключение, една от най-успешните банки в града предлага качествени финансови услуги на своите клиенти. Банката е активен участник в икономическото развитие на града и има важна роля за подобряване на качеството на живот на хората в града.

Уникредит несебър – услуги и продукти за клиентите

Уникредит Несебър е банка, която предлага разнообразни финансови продукти и услуги на своите клиенти. Банката е известна с висококачественото обслужване, което предоставя на своите клиенти. Услугите на Уникредит Несебър са насочени към удовлетворяване на нуждите на различни групи клиенти, включително физически лица, малки и средни предприятия и големи корпорации.

Една от основните услуги, които предлага Уникредит Несебър, са кредитите.

Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, автокредити, потребителски кредити и други. За да удовлетвори нуждите на своите клиенти, банката предлага гъвкави условия за кредитиране, които са прилагаеми спрямо индивидуалните нужди на клиента.

Освен кредитите, Уникредит Несебър предлага и различни видове депозити. Клиентите на банката могат да изберат от различни видове депозити, включително краткосрочни и дългосрочни депозити.

Банката предлага конкурентни лихви, които са прилагаеми спрямо срока и размера на депозита.

Уникредит Несебър предлага и различни видове кредитни карти. Кредитните карти на банката са насочени към удовлетворяване на нуждите на различни групи клиенти, включително тези, които често пътуват или пазаруват онлайн. Кредитните карти на Уникредит Несебър предоставят различни предимства и бонуси на клиентите, като например натрупване на точки или отстъпки при пазаруване.

Освен тези услуги, Уникредит Несебър предлага и различни видове банкови услуги за малки и средни предприятия.

Банката предоставя кредити и финансови продукти, които са насочени към удовлетворяване на нуждите на бизнес клиентите. Уникредит Несебър е партньор на много малки и средни предприятия в града и им помага да растат и да се развиват.

В заключение, Уникредит Несебър е банка, която предлага разнообразни финансови продукти и услуги на своите клиенти. Банката е насочена към удовлетворяване на нуждите на различни групи клиенти, включително физически лица, малки и средни предприятия и големи корпорации. Клиентите на Уникредит Несебър могат да се възползват от гъвкави условия за кредитиране, конкурентни лихви и различни видове банкови услуги, които им помагат да постигнат своите цели.

Уникредит несебър – важен играч в икономическото развитие на града

Уникредит Несебър е важен играч в икономическото развитие на града. Банката подпомага различни проекти и инициативи, които имат за цел да подобрят качеството на живот на хората в града.

Уникредит Несебър е партньор на много малки и средни предприятия в града и им помага да растат и да се развиват.

Една от най-важните роли на Уникредит Несебър в икономическото развитие на града е като финансов партньор на местните органи. Банката предоставя финансова подкрепа за различни проекти, които имат за цел да подобрят инфраструктурата на града, да насърчат туризма и да подпомагат развитието на малките и средни предприятия.

Освен това, Уникредит Несебър подпомага и различни социални каузи в града. Банката е активен участник в различни инициативи, които имат за цел да подобрят живота на хората в града.

Уникредит Несебър подпомага различни проекти, които са насочени към подпомагане на младите хора, насърчаване на културата и изкуството и подпомагане на хората в нужда.

Банката е позната с политиката си за корпоративна отговорност. Уникредит Несебър се стреми да бъде активен участник в обществените инициативи и да подпомага различни социални каузи.

Банката в Несебър има план за опазване на природата и намаляване на вредните емисии.

В заключение, Уникредит Несебър е важен играч в икономическото развитие на града. Банката подпомага различни проекти и инициативи, които имат за цел да подобрят качеството на живот на хората в града. Уникредит Несебър е партньор на много малки и средни предприятия в града и им помага да растат и да се развиват. Банката е активен участник в различни инициативи, които имат за цел да подобрят живота на хората в града, и е позната с политиката си за корпоративна отговорност.

         
Оценка: 4.6 / 5 (226 oценка)

Home » Уникредит несебър