Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит орлов мост

Историята на Уникредит орлов мост: От създаването на банката до днес

Уникредит орлов мост е банка с дългогодишен опит и присъствие на международната банкова сцена. Основана през 1870 година в Италия, банката бързо се разраства и развива своята дейност в различни страни по света. Днес Уникредит орлов мост оперира в над 20 държави, като предлага широка гама от финансови услуги за своите клиенти.

Присъствието на Еврокредит Орлов мост на българския пазар започва през 1998 година, когато банката придобива контролен пакет от акции на Булбанк. С това придобиване, банката става една от водещите в страната, като предлага цялостни финансови решения за бизнеса и частните клиенти.

Освен висококачествените банкови услуги, Уникредит Орлов Мост се отличава и със своето социално отговорностно поведение и участие в обществените инициативи.

Банката активно подкрепя различни проекти и каузи, които се фокусират върху образованието, здравеопазването, културата и околната среда.

В рамките на своята история, Уникредит орлов мост е известна като една от най-надеждните и иновативни банки в страната. Банката се отличава със своята професионализъм, висок стандарт на обслужване и постоянна грижа към нуждите на клиентите си. Нейните услуги се приспособяват към съвременните изисквания и предлагат удобство, бързина и сигурност.

Следвайки своето предназначение да бъде надежден и доверен финансов партньор, фирмата продължава да развива своите услуги и да иновира, за да отговори на нуждите на своите клиенти. Без значение дали става въпрос за индивидуални банкови услуги, кредитиране на бизнеса или инвестиционни възможности, Уникредит орлов мост е винаги на разположение, за да помогне на своите клиенти да постигнат финансова стабилност и успех.

Услугите и предимствата на Уникредит орлов мост за клиентите

Уникредит орлов мост предлага на своите клиенти широка гама от услуги, които отговарят на техните финансови нужди и изисквания. Банката се стреми да предоставя висококачествено обслужване и иновативни решения, които да помогнат на клиентите да постигнат своите финансови цели.

Една от основните услуги, предлагани от Уникредит орлов мост, е банковите сметки. Клиентите имат възможност да откриват различни видове сметки, съобразени с техните нужди – лични сметки, бизнес сметки, сметки за пенсионери и други. Банката осигурява удобство и лесен достъп до сметките чрез онлайн банкиране и мобилни приложения, които клиентите могат да използват за управление на своите финанси.

Освен банковите сметки, Уникредит Орлов мост предлага и кредитни продукти за физически и юридически лица. Клиентите имат възможност да получат кредити за различни цели – за покупка на имот, автомобил или други потребителски нужди.

Банката предлага конкурентни лихви и гъвкави условия за погасяване на кредитите, което прави тези продукти достъпни и удобни за клиентите.

УниКредит Булбанк предоставя и различни видове инвестиционни услуги, които помагат на клиентите да управляват и развиват своите финансови активи. Банката предлага възможности за инвестиране в акции, облигации, пенсионни фондове и други финансови инструменти. Клиентите имат достъп до професионални инвестиционни консултации и анализи, които им помагат да вземат информирани решения за своите инвестиции.

Освен тези услуги, Уникредит Орлов мост предлага и други полезни финансови продукти като кредитни карти, дебитни карти, валутна търговия и много други. Банката се стреми да отговори на всички финансови нужди на своите клиенти и да им предостави най-добрите решения за тях. Уникредит орлов мост се отличава с висока степен на професионализъм, сигурност и удобство, което го прави предпочитан избор за много клиенти.

Участието на Уникредит орлов мост в обществените инициативи и социалната отговорност

Участието на Уникредит Орлов мост в обществените инициативи и социалната отговорност е от голямо значение за банката. Тя активно подкрепя различни проекти и каузи, които са насочени към подобряване на образованието, здравеопазването, културата и околната среда.

Банката разбира, че образованието е основа за развитието на едно общество и затова се отделя специално внимание на тази област. Уникредит Орлов мост подкрепя образователни инициативи и програми, като предоставя финансова помощ и ресурси за образователни институции и студенти. Банката осъществява сътрудничество с висши училища и университети, предлагайки стипендии и практики за студентите.

Също така, Уникредит Орлов мост е активен участник в инициативи за подкрепа на здравеопазването. Банката подкрепя здравни проекти, осигурява финансова помощ за медицински учреждения и се включва в кампании за повишаване на осведомеността за здравословния начин на живот.

Уникредит Орлов мост осъществява сътрудничество с неправителствени организации и фондации, за да подпомогне борбата с различни здравни проблеми и заболявания.

В културната сфера, Уникредит Орлов мост подкрепя проекти и събития, които са насочени към насърчаване на изкуството и културното разнообразие. Банката се ангажира с финансови спонсорства и сътрудничество с музеи, галерии и други културни институции, с цел да разшири достъпа до културните ценности за по-голям брой хора.

Околната среда е още една област, в която Уникредит Орлов мост има социална отговорност. Банката се стреми да намали негативните екологични въздействия чрез внедряване на устойчиви практики и технологии в своите операции. Тя също така подкрепя проекти и инициативи, които са насочени към опазването на природата и околната среда.

Уникредит Орлов мост е решен да продължи да активизира своето участие в обществените инициативи и да носи положителна промяна в обществото. Банката се надява, че чрез своите действия и ангажимент може да допринесе за изграждането на по-добра и устойчива общност.

         
Оценка: 4.5 / 5 (287 oценка)

Home » Уникредит орлов мост