Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 03.10.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит Пазарджик

Уникредит Пазарджик – история и развитие

Уникредит Пазарджик е една от най-големите банки в България и има богата история на развитие. Банката е основана през 1994 година като Първа Търговска Банка на Унгария и Австрия. През 2002 година тя е преименувана на Уникредит Булбанк, след като италианската банка Уникредит придобива контролния пакет на Първа Търговска Банка.

Уникредит Пазарджик е една от най-големите банки в Пазарджик и е известна със своите качествени услуги и продукти.

Банката предлага широк спектър от продукти, включително кредити, депозити, карти за плащане, онлайн банкиране и много други.

В момента една от най-големите банки в България има над 50 клонове в цялата страна. Банката е известна със своите иновативни продукти и услуги, които са насочени към удовлетворяване на нуждите на клиентите.

Една от водещите банки в България, продължава да се развива и предлага нови продукти и услуги, насочени към удовлетворяване на нуждите на клиентите. Банката има ясна визия за бъдещето и се стреми да бъде лидер в банковия сектор в България.

Услуги и продукти на Уникредит Пазарджик

Услугите и продуктите на Уникредит Пазарджик са насочени към удовлетворяване на нуждите на клиентите. Банката предлага различни видове кредити, включително лични, жилищни, автомобилни и бизнес кредити. Кредитите на Уникредит Пазарджик са с конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване на дълга.

Освен заеми, банката Уникредит в Пазарджик предлага и различни видове депозити, включително налични и срочни депозити. Депозитите на банката са с конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за плащане.

Банката предлага и различни видове карти за плащане, включително дебитни и кредитни карти. Картите на банката в Пазарджик предлагат конкурентни такси и различни бонуси и награди за клиентите.

Освен стандартните банкови услуги, в Пазарджик Уникредит предлага и онлайн банкиране. Клиентите могат да използват онлайн банкирането за да проверят баланса на сметката си, да правят плащания и да прехвърлят пари на други сметки.

Банката предлага и различни видове застраховки, включително застраховки на имуществото, автомобилни застраховки и застраховки на живота.

Застрахователните услуги на една от водещите финансови институции в Пазарджик предлагат конкурентни цени и голям избор от опции за застраховане.

Уникредит Пазарджик е известна като финансова институция, която предлага разнообразни инвестиционни продукти, включително фондове и облигации. Инвестиционните продукти на банката са насочени към удовлетворяване на нуждите на клиентите и предлагат различни възможности за инвестиране.

В крайна сметка, нашата банка предлага широк спектър от продукти и услуги, насочени към удовлетворяване на нуждите на клиентите. Банката има ясна визия за бъдещето и се стреми да бъде лидер в банковия сектор в България.

Как да откриете най-близката банкова клон на Уникредит Пазарджик

Клиентите на Уникредит Пазарджик могат лесно да открият най-близката банкова клон на банката. Банката има над 50 клонове в цялата страна, включително в Пазарджик.

Един от начините да откриете най-близката банкова клон на Уникредит Пазарджик е да посетите уебсайта на банката. Там можете да откриете подробна информация за всички клонове, включително адреси, работно време и контактни телефони.

Един от начините да откриете най-близката банкова клон на нашата банка е да използвате мобилното приложение.

Мобилното приложение ви позволява да откриете най-близкия клон на банката, както и да извършвате различни банкови операции, като плащания и преводи на пари.

Ако желаете да се свържете с един от служителите на банката, можете да го направите по телефона.

На уебсайта на банката ще откриете всички контактни телефони на банката, включително телефон за общи въпроси и телефон за банкови операции.

В крайна сметка, е много лесно и удобно да се намери най-близката банкова клон на тази банка в Пазарджик. Банката има много клонове в цялата страна, включително в Пазарджик, и предлага различни начини за свързване с нея. Клиентите могат да изберат начин, който е най-удобен за тях, за да получат необходимата помощ и информация от банката.

         
Оценка: 4.7 / 5 (181 oценка)

Home » Уникредит Пазарджик