Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 04.10.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит преиздаване на карта

Как да поискаме Уникредит преиздаване на карта?

Уникредит преиздаване на карта е услуга, която може да бъде много полезна за всеки, който има кредитна или дебитна карта от Уникредит България и има нужда от нова карта. В този член ще ви разкажем как да поискате Уникредит преиздаване на карта, какви са условията за тази услуга и какви са предимствата на преиздаването на карта.

1. Как можем да изискаме повторно издаване на картата от Уникредит?

Ако имате нужда от нова карта от Уникредит България, можете да поискате преиздаване на картата в близката от вас банкова филиал. За да направите това, трябва да представите личната си карта и да посочите причината за преиздаването на картата.

Пример за причина може да бъде загуба, кражба или повреда на картата.

Трябва да знаете, че за преиздаването на картата ще бъдат взети такси от банката. Тези такси може да се различават в зависимост от типа на картата и от услугите, които бихте желали да получите с новата карта.

След като направите заявка за издаване на нова карта от Уникредит, ще трябва да изчакате няколко работни дни, преди да я получите. В този период можете да използвате старата си карта, ако все още е валидна.

Бърз и лесен начин да получите нова карта в Уникредит, когато имате нужда от нея. Следвайки горепосочените стъпки, можете да поискате преиздаването на картата в близката от вас банкова филиал и да получите новата си карта в рамките на няколко работни дни.

Какви са условията за Уникредит преиздаване на карта?

2. Какви са условията за Уникредит преиздаване на карта?

За да поискате Уникредит преиздаване на карта, трябва да изпълните няколко условия, които са необходими за получаване на новата карта. Ето някои от тези условия:

– Да имате валидна и активна кредитна или дебитна карта от Уникредит България.
– Да сте пълнолетен и да имате лична карта.
– Да имате достатъчно средства във вашата банкова сметка, за да платите таксите за преиздаване на картата.
– Да посочите причината за преиздаването на картата.

За да поискате преиздаване на карта от Уникредит, трябва да изпълните тези условия.

Важно е да отбележим, че тези условия могат да се различават в зависимост от типа на картата и от услугите, които бихте желали да получите с новата карта.

След като сте изпълнили условията за преиздаване на картата, можете да направите заявка за нова карта в близката от вас банкова филиал на Уникредит България. Там ще ви бъдат предоставени всички необходими документи и информация за услугата.

Повторното издаване на карта от Уникредит е услуга, която може да бъде изключително полезна за всеки, който има нужда от нова карта. За да я получите, трябва да изпълните определени условия, които са необходими за получаване на новата карта. Тези условия могат да се различават в зависимост от типа на картата и от услугите, които бихте желали да получите с новата карта.

Какви са предимствата на Уникредит преиздаване на карта?

3. Какви са предимствата на Уникредит преиздаване на карта?

Уникредит преиздаване на карта има много предимства, които могат да бъдат много полезни за всеки, който има нужда от нова карта.

Ето някои от тези предимства:

– Бързо и лесно получаване на нова карта – след като сте направили заявка за преиздаване на картата, можете да получите новата си карта в рамките на няколко работни дни.
– Безопасност – ако сте загубили или ви е била открадната старата си карта, преиздаването на нова карта ще ви помогне да се чувствате по-спокойни и сигурни при използването на новата карта.
– Подобрени услуги – ако сте избрали да получите нова карта с допълнителни услуги, като например защита на покупките, можете да се възползвате от по-добри услуги и да улесните своя живот.
– Възможност за избор на дизайн на картата – ако желаете да имате карта с различен дизайн, можете да изберете този, който най-много ви харесва.

Услугата на Уникредит за преиздаване на карта ви помага да получите нова карта бързо и лесно, особено ако сте загубили или ви е била открадната старата карта. Тази услуга има много предимства, като подобрени услуги, възможност за избор на дизайн на картата и повишена безопасност при използването на новата карта. Всички тези ползи правят издаването на карта от Уникредит изключително полезна услуга за всеки, който има нужда от нова карта.

         
Оценка: 4.9 / 5 (561 oценка)

Home » Уникредит преиздаване на карта