Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:56


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит сливен

Историята на Уникредит Сливен: От основаването до днес

Уникредит Сливен е част от голямата и успешна банкова група Уникредит, която е една от най-големите и влиятелни банки в Европа. Банката в Сливен е основана преди много години и през годините се е развивала и растяла.

През 1997 година, Уникредит Сливен започва своята дейност с малко подразделение, което предлага главно търговско и корпоративно банкиране. След това, банката се разраства и разширява своите услуги, като добавя и розничните банкови услуги.

Уникредит Сливен се отличава с високо качество на обслужване и иновативни продукти и услуги, които отговарят на нуждите на всеки клиент.

Банката предлага широка гама от финансови продукти, включително кредити, депозити, инвестиционни продукти и много други.

Освен това, Уникредит Сливен се гордее с висока професионалност на своите служители и със строги стандарти за сигурност и защита на данните на клиентите.

През последните години, Уникредит Сливен е насочена към иновации и развитие на цифрови услуги, за да улесни своите клиенти. Банката предлага удобни онлайн и мобилни банкинг услуги, които позволяват на клиентите да управляват своите финанси по всяко време и от всяко място.

Уникредит Сливен продължава да се развива и да се приспособява към променящите се нужди и предпочитания на своите клиенти. С постоянното си стремеж към иновации и отлично обслужване, Уникредит Сливен си утвърждава позицията си като една от водещите банки в региона.

Услугите и продуктите на Уникредит Сливен: Банкови решения за всеки клиент

Услугите и продуктите на Уникредит Сливен са разнообразни и отговарят на нуждите на всеки клиент. Банката предлага различни видове кредити, като лични заеми, жилищни кредити и бизнес кредити. Те са достъпни на конкурентни лихвени проценти и с гъвкави условия за погасяване.

Освен кредити, Уникредит Сливен предлага и богата гама от депозитни продукти. Клиентите могат да избират между различни видове депозити, като срочни депозити, сметки за спестявания и инвестиционни продукти. Банката осигурява конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за клиентите си.

Уникредит Сливен предлага също и различни видове карти, които са удобни и сигурни за използване.

Клиентите могат да избират между дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти, в зависимост от техните нужди и предпочитания. Картите на Уникредит Сливен са признати и приети в множество места както в България, така и в чужбина.

Освен основните банкови продукти, Уникредит Сливен предлага и различни финансови услуги като инвестиционно консултиране, застраховане и пенсионни продукти. Те са насочени към помагане на клиентите да управляват и развиват своите финанси.

Банката също така се грижи за екологичната отговорност и предлага зелени финансови продукти, като заеми за енергийна ефективност и инвестиции във възобновяеми източници на енергия. Това позволява на клиентите да инвестират в устойчиви и екологични проекти.

Уникредит Сливен продължава да разширява своите услуги и продукти, за да отговаря на нуждите на своите клиенти. Банката се стреми да бъде надежден и иновативен партньор във финансовата сфера и да предлага банкови решения, които са удобни, сигурни и персонализирани.

Участията и приносът на Уникредит Сливен за обществото: Корпоративна отговорност и социална ангажираност

Участията и приносът на Уникредит Сливен за обществото са от изключително значение за банката. Тя се стреми да изпълнява своята корпоративна отговорност и да бъде социално ангажиран партньор.

Уникредит Сливен редовно подкрепя различни инициативи и проекти, които са насочени към подобряване на живота и развитието на общността. Банката активно подкрепя образователни и културни инициативи, помага за развитието на спорта и спонсорира различни благотворителни събития.

Един от примерите за участие на Уникредит Сливен в обществото е неговата подкрепа за местни училища и университети.

Банката осигурява стипендии и финансова помощ на талантливи ученици и студенти, които имат нужда от подкрепа за образованието си.

Освен образованието, Уникредит Сливен също така подкрепя проекти, свързани с опазването на околната среда. Банката финансира проекти за пречистване на водата, опазване на горите и насаждения и устойчиво развитие.

Като социално отговорна институция, Уникредит Сливен е активен участник в общността и подпомага различни благотворителни организации и инициативи. Банката подкрепя здравни и социални проекти, които помагат на хора в нужда и се борят за по-добро бъдеще за всички.

Уникредит Сливен разбира важността на корпоративната отговорност и е горд да бъде част от промяната в обществото. Банката продължава да работи в тясно сътрудничество с обществени и частни организации, за да създава положителни промени и да допринася за устойчивото развитие на региона.

         
Оценка: 4.7 / 5 (375 oценка)

Home » Уникредит сливен